новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 |
1975
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
03 Feblc 2449/53Цветове на плодни дървета.5 1.34
20 Feblc 245475 г. БЗНС 1900-1975, блок.1 0.54
24 Feblc 2455Световна филателна изложба „Испания 1 1.34
20 Marlc 2456/579 май 1945-1975.2 0.20
21 Marlc 2458100 г. Международна конвенция за метъра.1 0.20
25 Marlc 245950 г. Висш лесотехнически институт.1 0.13
28 Marlc 2460/62Микеланджело.3 0.54
31 Marlc 2463Микеланджело, блок.1 1.07
15 Maylc 2464Фестивал на хумора и сатирата.1 0.27
20 Maylc 2465Международна година на жената.1 0.20
30 Maylc 2466/69Деца, загинали в антифашистката борба.4 0.34
06 Junlc 2470/75НХГ - Световна графика.6 1.34
06 Junlc 2476НХГ - Световна графика.1 1.34
30 Junlc 2477/81Национални носии.5 1.07
08 Jullc 2488/93Начални букви от старобългарски ръкописи.6 0.67
09 Jullc 2482/83125 г. от рождението на Ив.Вазов.2 0.27
15 Jullc 2484/86Въздушна поща - косм. полет „Съюз - Аполо".3 1.07
15 Jullc 2487Въздушна поща - косм. полет „Съюз - Аполо", блок1 1.61
05 Auglc 2494ЕКСПО 75 Окинава.1 0.20
21 Auglc 2495/96Межд. филателна изложба „БАЛКАНФИЛА V".2 0.27
21 Auglc 2497Межд. филателна изложба „БАЛКАНФИЛА V, блок.1 0.80
21 Seplc 2498VIII конгрес на Интертото. Варна 1975.1 0.27
23 Octlc 2499/04Вечерни пеперуди.6 1.61
24 Octlc 250530 г. ООН.1 0.20
29 Octlc 2506Съвещание за сигурност и сьтрудн. в Европа, блок.1 1.34
11 Novlc 2507100 г. от рождението на Добри Христов.1 0.13
27 Novlc 2508/13История на България.6 0.80
05 Declc 2514/15Български червен кръст 1885-1975.2 0.27
15 Declc 2516/21Кораби.6 1.07
17 Declc 2522Опазване на архитектурното наследство в Европа.1 3.35
22 Declc 2523/24Нова година 1976.2 2.50

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

6161 пощенски марки     

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2024