новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1958
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Novlc 1133Международна геофизична година, перф.1 2.68
28 Novlc 1134Международна геофизична година, неперф.1 5.36
1959
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Feblc 1146Съветска космическа ракета, перфорирана.1 2.68
28 Feblc 1147Съветска космическа ракета, неперфорирана.1 8.04
1960
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Marlc 1209Трета съветска космическа ракета, перф.1 4.02
28 Marlc 1210Трета съветска космическа ракета, неперф.1 6.03
23 Junlc 1222Втора съветска космическа ракета.1 2.68
1961
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Janlc 1250II-ри съветски космически кораб.1 2.68
1965
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
16 Declc 1650/52Межд. година на спокойното слънце.3 0.27
1967
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
25 Octlc 1821/26Космос.6 1.34
30 Declc 1841/42Космос.2 1.07
1990
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
22 Octlc 3885/90Космически изследвания.6 0.80
22 Octlc 3891Космически изследвания, блок.1 1.07
22 Octlc 3891AКосмически изследвания, блок неперфориран1 4.02
1991
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
23 Jullc 393210 г. космически совалки, блок.1 0.80
23 Jullc 3932A10 г. космически совалки, блок неперфориран1 2.68
2007
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
25 Aprlc 477350 г. от изстрелването на първия изкуствен спътник1 1.88
2008
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
09 Junlc 483920 години от полета на Александър Александров1 1.88
2009
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Aprlc 4889/90Европа - астрономия2 4.69
28 Aprlc 4891/92Европа - астрономия блок1 9.38
20 Jullc 490740 години от стъпването на човек на Луната1 1.34
20 Jullc 490840 години от стъпването на човек на Луната блок неназъбен1 33.50
2011
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
01 Aprlc 49681 април ден на хумора и шегата1 1.34
12 Aprlc 497050 години от полета на Юри Гагарин и изстрелването на първия космически апарат до Венера2 4.02
28 Octlc 4999Кучета космонавти4 6.70
28 Octlc 5000Булколекто 2011 - Кучета космонавти блок1 40.20
2012
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
21 Declc 5059Велик парад на планетите1 2.68
2013
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
12 Aprlc 507050 години жена в космоса1 40.20
30 Maylc 508625 години от втория полет на българин в космоса1 3.35
2015
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Feblc 517640 години съвместен космически полет „Союз-Аполо”1 2.68
20 Feblc 5177 40 години съвместен космически полет „Союз-Аполо” блок неперфориран1 40.00
2017
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
09 Octlc 532260 години космическа ера1 2.01
2018
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
05 Junlc 535530 г. от космическия полет на Александър Александров на орбиталния комплекс Мир - блок1 3.75
21 Declc 5381Космос1 2.68
2019
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
10 Aprlc 539640 години от космическия полет на Георги Иванов1 2.81
19 Jullc 541750 години от стъпването на човек на Луната1 3.75
2020
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
23 Declc 5489Космос1 5.63
2021
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
16 Aprlc 5497100 години от рождението на Джон Глен и 50 години Аполо 141 4.02
11 Junlc 5509/0960 години от полета на първия човек в космоса Юрий Гагарин2
2022
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
22 Novlc 5561/61Астрономия. Обсерватории в България2 18.76
2023
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
11 Maylc 5608550 години от рождението на Николай Коперник1 3.62

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

6161 пощенски марки     

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2024