новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1952
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
01 Feblc 848/3Народен орден на труда.6 0.67
11 Novlc 877/5Народно творчество.9 5.36
1959
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
29 Auglc 1186/91Републикански младежки фестивал и спартакиада.6 0.94
1961
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Janlc 1251/53700 г. Боянска живопис.3 1.34
25 Feblc 1260/69Музеи и паметници на културата.10 1.34
1962
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
09 Declc 1410/11200 г. История славянобългарска.2 0.27
1963
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
19 Seplc 1460V конгрес на славистите.1 0.13
28 Declc 1471/76Тракийска гробница Казанлък.6 1.07
1964
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
14 Marlc 1489/962500 г. изкуство по българските земи.8 1.34
22 Junlc 1512140 г. от издаването на „Рибен буквар".1 0.67
1966
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
27 Octlc 17161050 г. от смъртта на Кл.Охридски.1 0.20
28 Novlc 1724/32Панагюрско златно съкровище.9 2.41
1969
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Marlc 1936/41Манасиева хроника I.6 2.01
05 Auglc 1982/87Манасиевата хроника II.6 2.68
22 Seplc 1998/991800 г. град Силистра.2 0.27
1970
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Junlc 2074/79Тракийско съкровище от Вьлчитрън.6 0.80
1972
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
27 Declc 2279/84Народно творчество - накити.6 1.34
1973
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
24 Seplc 2335/43Боянска църква.9 4.02
1974
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Declc 2441/48История на България -1300 г. българска държава.8 1.07
1975
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
08 Jullc 2488/93Начални букви от старобългарски ръкописи.6 0.67
21 Auglc 2495/96Межд. филателна изложба „БАЛКАНФИЛА V".2 0.27
1976
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
30 Jullc 2574/81Тракийско изкуство.8 1.61
03 Declc 261230 г. ЮНЕСКО, блок.1 0.80
1978
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
26 Aprlc 2731/36Антична керамика.6 1.74
15 Declc 2793/95Народна библиотека „Кирил и Методий".3 0.54
15 Declc 2796Народна библиотека „Кирил и Методий", блок.1 1.34
1979
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
16 Maylc 2848СФИ „Филасердика 79", блок 48 конгрес на ФИП.1 1.61
1980
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
29 Janlc 2929/30100 г. Национален археол. музей 1879-1979.2 0.27
1981
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
21 Jullc 3068/73Златно съкровище от Наги Сент Миклош VII-IХ в.6 2.68
10 Auglc 3075/881300 г. от основаването на бълг. държава.14 4.69
10 Auglc 30891300 г. от основаването на бьлг. държава, блок.1 0.67
21 Novlc 3097Ден - наследство и приемственост.1 0.27
1982
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
08 Junlc 3139/44Алафранги от възрожденски къщи.6 2.41
1985
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
24 Seplc 344040 г. ЮНЕСКО, XXIII редовна сесия на ЮНЕСКО, блок.1 1.34
1986
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
07 Jullc 3518/23Преславско златно съкровище IХ-Х в.6 2.41
05 Declc 3544/45XIV конгрес на СБФ, перфорирани.2 0.54
05 Declc 3544A/45AXIV конгрес на СБФ, неперфорирани2 1.07
1987
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
31 Marlc 3580/85Тракийско съкровище от Рогозен V- IV в. пр. н. е.6 2.01
1988
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Seplc 3723/24Културно-историческо наследство от Кърджалийско.2 0.27
1989
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
22 Maylc 3777Световна изложба „България '89", блок.1 0.94
22 Maylc 3777AСветовна изложба България 89 блок неперфориран1 4.02
1992
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Declc 4058Живопис - история на България, блок.1 0.34
1993
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
01 Janlc 4059100 г. Държавен арехологически музей в София.1 0.13
16 Seplc 40831100 г. Преславски събор и въвеждане на кирилицата.1 0.54
1996
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
21 Octlc 4266/671100 г. от битката при Булгарофигон2 0.27
1997
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
11 Aprlc 4284/86Редовни: исторически забележителности I.3 4.02
02 Maylc 4291/93Редовни: исторически забележителности II.3 1.07
18 Novlc 4320/211000 г. от възцаряването на цар Самуил2 1.21
1998
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
10 Junlc 4357Свет. първ. по футбол Франция 98 - блок1 0.67
1999
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Novlc 4432/36Редовни: панагюрско съкровище5 1.88
2006
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
14 Marlc 4726610 г. от битката при Никопол1 2.68
2009
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
09 Octlc 4909140 години Българска Академия на Науките1 1.34
2010
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
24 Novlc 4957Регионите - североизточен4 4.22
2011
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
30 Aprlc 49771700 години от издаването на сердикийския едикт за верска търпимост на император Галерий1 2.01
26 Jullc 49881200 години от победата на хан Крум при Върбишкия проход1 1.21
2012
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
22 Maylc 5025Каменна пластика от Стара Загора IX-XI век1 0.87
12 Jullc 5033Регионите - Северозападен4 6.43
07 Novlc 5054100 години от разкриване погребението на Кан Кубрат1 1.34
12 Declc 5057/5820 години дипломатически отношения България - Казахстан2 4.02
2013
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
12 Junlc 50881150 години от Моравската мисия на Св.Св. Кирили и Методий1 6.97
18 Declc 5110/11Културно и историческо наследство от българските земи2 2.68
2014
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
25 Octlc 5153Регионите в България – Южен Централен4 6.43
2015
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Auglc 5198Регионите в България – Югоизточен регион4 5.76
2017
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
11 Aprlc 5295Пловдив- Европейска столица на културата 2019 – Антични мозайки2 4.69
28 Auglc 53202017 Международна година на туризмa блок1 4.02
2019
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
17 Janlc 5382Глаголица1 2.81
17 Janlc 5383Български шевици1 2.81
2020
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
24 Junlc 5449/50Българска градска хералдика2 8.64
19 Novlc 5478/78Приятелство с Казахстан – 175 години от рождението на Абай Кунанбаев и 1150 години от рождението на ал-Фараби2 25.20
2021
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
07 Jullc 5511/12Културно-историческо наследство – 800 години Ивановски скален манастир2 2.21
2022
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Jullc 5110IКултурно историческо наследство от българските земи - малък лист2 48.00
23 Novlc 5562/6350 години от откриването на Варненския халколитен некропол2 2.68
08 Declc 5574Българска градска хералдика1 7.24

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

6149 пощенски марки     

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2024