новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1945
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
02 Junlc 546/3Заем на свободата.8 0.94
03 Junlc 554/5Заем на свободата - блокове.2 4.02
01 Seplc 556/7Ден на победата.2 0.13
08 Seplc 558/4Девети септември.7 0.40
1946
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
23 Maylc 577/8Българо-съветска дружба I изд.2 8.04
14 Jullc 595/6Българо-сьветска дружба II.2 0.80
22 Seplc 613/5Народна република3 0.27
1948
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
29 Feblc 691/2II конгрес на ОРПС.2 0.40
05 Jullc 703/6Паметник на Съветската армия.4 1.07
20 Auglc 709/2Редовни - Новият държавен герб.4 0.27
06 Seplc 713/625 г. от Септемврийското въстание.4 0.27
1949
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
21 Janlc 736/725 г. от смъртта на В.И.Ленин.2 2.50
10 Jullc 747/8Георги Димитров (траурни).2 0.40
13 Declc 762/5Една година ОФ.4 0.40
21 Declc 766/770 г. от рождението на Й.В.Сталин.2 6.70
1950
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Feblc 768/030 г. от стачката на железничари и пощенци.3 0.40
06 Marlc 783/4Васил Коларов (траурни).2 0.27
02 Jullc 793/2Една година от смъртта на Георги Димитров.10 6.70
19 Seplc 807/8II национален конгрес за защита на мира.2 1.34
1951
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
25 Marlc 820/6Герои-антифашисти.7 3.35
02 Auglc 839/160 г. от I конгрес на БСДП.3 0.54
29 Declc 846/7III конгрес на ОРПС.2 0.67
1952
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
18 Junlc 859/170 г. от рождението на Георги Димитров.3 1.07
01 Seplc 868/140 г. от Учредителната конф. на СРСДМ.4 1.34
06 Novlc 872/635г.отВОСР(1917-1952)5 4.02
1953
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
25 Aprlc 895/670 години от смъртта на К. Маркс.2 9.38
30 Aprlc 897Първи май - Международен ден на труда.1 0.13
23 Maylc 898/9Й. В. Сталин (траурни).2 14.74
21 Seplc 905/650 г. от създаването на БРСДП (т.с.).2 0.27
1954
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
13 Marlc 942/530 г. от смъртта на Ленин.4 2.68
11 Junlc 948/95 г. без Г.Димитров.2 0.27
04 Seplc 953/810 г. от Девегосептемврийското въстание.6 0.80
1955
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
30 Jullc 99260 г. от смъртта на Фр. Енгелс.1 0.67
1957
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
18 Jullc 106175 г. от рождението на Г. Димитров.1 0.40
29 Octlc 1073/7740 г. от ВОСР.5 13.40
28 Declc 107815 г. Отечествен фронт.1 0.13
28 Declc 107910 г. ДСНМ.1 0.13
1958
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
02 Junlc 1102/04VII конгрес на БКП3 0.67
23 Seplc 1128/2935 г. от Септемврийското въстание.2 0.27
29 Novlc 1140/44IV конгрес на ДСНМ.5 0.67
1959
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
03 Jullc 1168/84Петилетка в съкратени срокове17 6.70
1960
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
10 Maylc 1219/2090 г. от рождението на Ленин.2 2.01
1961
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
05 Auglc 1300/0270 г. от I конгрес на БСДП.3 0.67
1962
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
01 Janlc 1332/46Надпечатки15 26.80
01 Novlc 1406/09VIII конгресна БКП.4 0.54
1963
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
25 Aprlc 1431/32Х конгрес на ДКМС.2 0.27
1964
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
09 Seplc 1529/3620 г. народна власт.8 0.67
1965
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
16 Aprlc 1585/869 май - Ден на победата.2 0.27
30 Junlc 1607VI сесия на ОСС в Пекин.1 6.70
1966
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
08 Novlc 1717/21Борци - антифашисти.5 0.40
14 Novlc 1722/23IX конгрес на БКП.2 0.54
1967
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Aprlc 1766/6725 г. Отечествен фронт.2 0.34
24 Aprlc 1768/72Борци - антифашисти.5 0.54
24 Junlc 1785100 г. от рождението на Г.Кирков.1 0.13
28 Jullc 1798XI конгрес на ДКМС.1 0.20
25 Auglc 1799/0450 г. ВОСР.6 0.67
1968
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Feblc 1849150 г. от рождението на К.Маркс.1 0.54
1969
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
08 Auglc 1988/9325 г. Народна власт.6 0.67
1970
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Marlc 2054/56100 г. от рождението на В. И. Ленин.3 0.80
08 Junlc 207370 г. БЗНС.1 0.40
28 Novlc 2117150 г. от рождението на Фр.Енгелс.1 0.54
1971
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
11 Aprlc 2149/5020 г. Межд. федер. на борците от съпротивата.2 0.40
20 Aprlc 2153/55Х конгрес на БКП.3 0.27
31 Jullc 217280 г. Бузлуджански конгрес.1 0.27
20 Seplc 2188/8925 г. Народна република България.2 0.34
1972
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
07 Marlc 2222VII конгрес на БПС 1972.1 0.20
08 Maylc 2232/4090 г. от рождението на Г.Димитров 1882-1972.9 3.35
18 Junlc 224490 г. от рождението на Г.Димитров, блок.1 2.68
03 Novlc 226950 г. СССР.1 0.27
1973
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
06 Junlc 2311/1250 г. от Юнското въстание.2 0.13
20 Auglc 2325/2850 г. Септемврийско въстание.4 0.67
1974
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Janlc 2383/8450 г. от смъртта на В.И.Ленин.2 0.40
28 Janlc 238550 г. от смъртта на Димитър Благоев.1 0.13
11 Feblc 239225 г. СИВ.1 0.40
12 Auglc 242830 г. ДПО „Септемврийче", блок.1 0.80
29 Auglc 2429/33Девети септември 1944-1974.5 0.54
1975
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Feblc 245475 г. БЗНС 1900-1975, блок.1 0.54
20 Marlc 2456/579 май 1945-1975.2 0.20
30 Maylc 2466/69Деца, загинали в антифашистката борба.4 0.34
1976
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
01 Marlc 2534/36XI конгрес на БКП.3 0.34
01 Marlc 2537XI конгрес на БКП, блок.1 0.67
20 Maylc 255630 г. младежко бригадирско движение.1 0.13
28 Maylc 2559/6085 г. от първия конгрес на БРСДП.2 0.13
25 Novlc 2610/11XXIII конгрес на БЗНС.2 0.27
1977
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
21 Marlc 2636100 г. от рождението на Васил Коларов.1 0.13
09 Maylc 2649XIII конгресна ДКМС.1 0.13
26 Maylc 2666VIII конгрес на Отечествения фронт.1 0.13
07 Seplc 2690Дружба и братство за векове.1 0.27
21 Octlc 2707/09Октомври 1917-1977.3 0.54
1978
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
18 Marlc 272230 г. Договор за дружба между НРБ и СССР.1 0.13
18 Aprlc 2730Национална партийна конференция.1 0.13
05 Seplc 277455 г. от Септемврийското въстание.1 0.13
1979
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
25 Janlc 280730 г. СИВ 1949-1979.1 0.27
04 Seplc 2885/879 септември.3 0.34
10 Declc 2910/13История на България 1979.4 1.07
1980
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Marlc 2932110 г. от рождението на В. И. Ленин.1 0.27
06 Maylc 2948/499 май 1945-1980.2 0.27
14 Maylc 295125 г. Варшавски договор 1955-1980.1 0.27
26 Declc 3014XII конгрес на БКП 1981.1 0.13
1981
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
12 Marlc 3025/27XII конгрес на БКП 1981.3 0.54
12 Marlc 3028XII конгрес на БКП 1981, блок.1 0.67
16 Jullc 3066/6790 г. Бузлуджански конгрес на БСДП 1891-1981.2 0.27
10 Auglc 3075/881300 г. от основаването на бълг. държава.14 4.69
1982
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
05 Aprlc 3127/28IX конгрес на Българските професионални съюзи.2 0.13
25 Maylc 3137XIV конгрес на ДКМС 1982.1 0.13
21 Junlc 3150Х конгрес на ОФ.1 0.13
09 Declc 317660 г. от основаването на СССР.1 0.27
1983
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
05 Aprlc 3209100 г. от смъртта на Карл Маркс.1 0.27
13 Maylc 321255 г. от основаването на РМС.1 0.13
29 Jullc 323980 г. от II конгрес на РСДРП 1903-1983.1 0.13
18 Auglc 3242/4360 г. от Септемврийското въстание.2 0.27
1984
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
17 Maylc 330860 г. от Витошката нелегална конф. на БКП.1 0.13
27 Junlc 331450 г. дипломатически отношения България - СССР.1 0.27
10 Auglc 3325/279 септември 1944-1984.3 0.74
02 Novlc 3349100 г. от рождението на Антон Иванов.1 0.13
09 Novlc 335070 г. соц. женско движение в България.1 0.13
1985
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
12 Marlc 3382115 г. от рождението на В. И. Ленин.1 0.67
19 Marlc 338330 г. Варшавски договор 1955-1985 г.1 0.20
30 Aprlc 3399/0140 г. от победата над хитлерофашизма.3 0.67
30 Aprlc 340240 г. от победата над хитлерофашизма, блок1 0.67
30 Declc 347750 г. от VII конгрес на Коминтерна.1 0.20
1986
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Janlc 3480130 г. от рождението на Д. Благоев 1856-1986.1 0.13
17 Marlc 3497/99XIII конгрес на БКП.3 0.40
17 Marlc 3500XIII конгресна БКП блок1 0.67
19 Maylc 3505/07XXXV конгрес на БЗНС, 1986.3 0.40
04 Octlc 353140 г. бригадирско движение в България.1 0.13
1987
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
11 Maylc 3590Х конгрес на Отечествения фронт.1 0.13
13 Maylc 3591XV конгрес на ДКМС.1 0.13
23 Octlc 3638/3970 г. ВОСР.2 0.34
1988
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Janlc 3649110 г. от рождението на Христо Кабакчиев.1 0.13
31 Marlc 3665/68Загинали пощенци антифашисти.4 0.54
08 Aprlc 366990 г. от рождението на Георги Трайков.1 0.13
05 Maylc 3679170 г. от рождението на Карл Маркс.1 0.27
17 Octlc 3732Комисия по транспорта при СИВ.1 0.27
1989
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Aprlc 3767/68100 г. от рождението на П. Енев и Ст. Димитров.2 0.20
15 Junlc 377970 г. от първия конгресна БКП (т.с.) 1919 г.1 0.13
30 Auglc 3794/96Девети септември.3 0.20

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

6158 пощенски марки     

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2024