новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1974
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
29 Octlc 2437Конф. за сигурност и сьтрудн. в Европа 1974, блок.1 1.34
29 Octlc 2438Конф. за сигурност и сьтрудн. в Европа 1974, блок, неперфориран, номериран.1 107.20
1975
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
29 Octlc 2506Съвещание за сигурност и сьтрудн. в Европа, блок.1 1.34
1977
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
10 Junlc 2670Европ. организация по контрол на качеството.1 0.34
1979
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
02 Marlc 2817Надп. „Европа. Хелзинки 75, Белград, 77, Мадрид '80".1 67.00
1980
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
27 Marlc 2931За сигурност и сътрудничество в Европа, блок ном.1 40.20
28 Auglc 2974Европейска година за защита на природата.1 53.60
01 Octlc 2988За сигурност и сътрудничество в Европа.1 26.80
1981
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Maylc 3045Европейско сътрудничество. Дунавска комисия.1 26.80
26 Seplc 3092Дунавска комисия Будапеща, блок ном.1 20.10
06 Octlc 3094За сигурност и сътрудничество в Европа, блок.1 26.80
1982
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
31 Auglc 3164/6710 г. - среща за сигурност и сътрудничество I4 6.70
31 Auglc 316810 г. - среща за сигурност и сътрудничество I, блок номериран.1 8.04
27 Declc 3182/8510 г. - среща за сигурност и сътрудничество II.4 6.70
27 Declc 318610 г. - среща за сигурност и сътрудничество II, блок номериран1 8.04
1983
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Maylc 3220/23Европ. сътрудничество и сигурност, Будапеща.4 4.02
20 Maylc 3224Европ. сътрудничество и сигурност, Будапеща, блок номериран.1 6.03
21 Novlc 3265Закл. сесия на Конференцията за сигурност.1 8.04
1984
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
31 Janlc 3289За мирно съвместно съществуване в Европа, блок номериран.1 8.04
1985
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
02 Janlc 337210 г. от съвещанието в Хелзинки, блок ном.1 20.10
22 Octlc 3449Културен форум - Будапеща, блок.1 3.35
22 Octlc 3449AКултурен форум - Будапеща, блок неперфориран1 40.20
1986
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
27 Novlc 3543Конф. за сигурност и сьтрудн. Виенска среща.1 5.36
27 Novlc 3543AКонф. за сигурност и сьтрудн. Виенска среща блок неперфориран1 46.90
1987
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
30 Declc 3648Съвещание за сигурност и сътрудничество, блок.1 3.35
30 Declc 3648AСъвещание за сигурност и сътрудничество, блок неперфориран1 9.38
1988
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
25 Novlc 3737A40 г. Конвенция за корабоплаването по Дунав, блок неперфориран1 6.70
1989
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
12 Octlc 3804Среща по опазване на околната среда, блок.1 6.70
12 Octlc 3804AСреща по опазване на околната среда, блок неперфориран1 13.40
1991
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
10 Maylc 3916/17ЕВРОПА - СЕПТ. Европейски косм. изследвания.2 1.34
1992
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
24 Aprlc 3998/99ЕВРОПА - СЕПТ. 500 г. от откриването на Америка.2 2.01
06 Novlc 4030България - член на Съвета на Европа.1 0.27
1993
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
29 Aprlc 4063/64ЕВРОПА - Модерно изкуство.2 1.34
1994
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
29 Aprlc 4133/34Европа. Открития2 1.61
1995
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
03 Maylc 4164/65Европа. 50 г. от края на II. световна война.2 2.01
1996
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
29 Maylc 4234/35Европа. Бележити жени2 2.01
1997
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
14 Aprlc 4287/88Европа - митове и легенди.2 2.01
1998
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
27 Aprlc 4342/43Европа - национални фестивали и дни2 2.01
1999
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
29 Marlc 439250 г. НАТО1 0.40
13 Aprlc 4394/95Европа - паркове2 2.01
05 Maylc 439750 г. Съвет на Европа1 0.40
08 Novlc 443110 г. Европ. съвет на полицейските синдикати1 0.35
2000
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Feblc 4446Начало на преговори за присъединяване към ЕС.1 0.27
26 Aprlc 4451/52Европа - икони2 3.35
19 Jullc 447425 г. Хелзинки, блок1 1.34
03 Novlc 448950 г. Европейска конвенция за правата на човека.1 1.34
2001
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
18 Aprlc 4508/09Европа: водата - природно богатство2 33.50
05 Octlc 4522Среща на върха София 2001, блок1 4.02
2002
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
03 Janlc 4535Въвеждане на еврото1 1.14
22 Marlc 4541/42Европа: цирк2 2.35
29 Maylc 4560България - 10 г. в Съвета на Европа1 0.43
21 Novlc 4570Покана за НАТО, блок1 1.21
22 Novlc 457130 г. от началото на преговорите в Хелзинки, блок1 2.01
2003
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
10 Janlc 4576Европадия1 1.21
17 Marlc 4583/84Европа: плакатно изкуство2 2.14
19 Seplc 4601100 г. дипломатически отношения България - САЩ1 1.21
2004
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
30 Janlc 4628Българско председателство на ОССЕ1 1.61
02 Aprlc 4632България - пълноправен член на НАТО1 3.35
27 Maylc 4639/40Европа: туризъм2 3.35
23 Junlc 4646125 г. дипломатически отношения България - Австрия1 1.61
05 Declc 467212 та среща на Съвета на министрите на ОССЕ блок1 2.68
2005
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
16 Marlc 4677Доброволци за Европа1 1.47
24 Maylc 4682Въвеждане на кирилицата в ЕС1 1.47
28 Maylc 4686/87Европа: гастрономия2 2.68
28 Maylc 4688/8950 г. първата марка Europa CEPT2 2.14
2006
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
25 Aprlc 4728/29Европа 20062 4.02
17 Novlc 4756Пощата - посланик на обединена Европа1 2.68
29 Novlc 4758/59България и Румъния заедно в ЕС2 3.48
29 Novlc 4760България и Румъния заедно в ЕС блок1 3.48
2007
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
31 Janlc 4767България член на ЕС1 2.81
23 Marlc 476950 г. от подписването на римския договор1 1.88
26 Aprlc 4774/75Европа: 100 г. скаутско движение2 4.69
26 Aprlc 4776/77Карнетка Европа 2007 - Скаути ( 4 серии)2
30 Maylc 4792Европейска конференция на транспортните министри1 1.88
2008
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
22 Aprlc 4821/22Европа 20082 3.35
30 Jullc 484320 години дипломатически отношения България - ЕИО1 1.88
2009
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
30 Marlc 4875/7660 години Североатлантически договор2 4.02
28 Aprlc 4889/90Европа - астрономия2 4.69
28 Aprlc 4891/92Европа - астрономия блок1 9.38
20 Maylc 489310 години ЕВРО1 1.94
01 Novlc 4911130 години български дипломатически отношения1 2.68
2010
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
23 Aprlc 4928/29Европа 2010 - детски книги2 4.69
23 Aprlc 4930Европа 2010 - детски книги блок1 4.69
04 Maylc 4935100 години дипломатически отношения между България и Испания1 1.88
2011
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
11 Aprlc 496920 години атлантически клуб в България1 2.68
28 Aprlc 4971/72Европа 2011 - година на гората2 5.36
28 Aprlc 4973Европа 2011 - година на гората блок2 5.36
28 Aprlc 4975Европа 2011 - година на гората карнетка (марки малък размер)2 20.10
2012
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
04 Aprlc 5013/14Европа 2012 Посетете България2 5.36
04 Aprlc 5015Европа 2012 Посетете България блок1 5.36
07 Maylc 502420 години от приемането на България в Съвета на Европа1 2.68
2013
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
24 Aprlc 5076/77Европа 20132 5.36
24 Aprlc 5078Европа 2013 блок1 5.36
24 Aprlc 5080/81Европа 2013 карнетка (сменени цветове)2 22.78
2014
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
07 Jullc 4541iБългарско цирково изкуство малък лист1 30.00
2015
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Aprlc 5179/80Европа 2015 – старинни играчки2 5.36
20 Aprlc 5181Европа 2015 – старинни играчки блок1 5.36
20 Aprlc 5183Европа 2015 – старинни играчки карнетка1 22.78
2016
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
26 Aprlc 5235/36Европа 2016 – мислете зелено2 6.70
26 Aprlc 5237Европа 2016 – мислете зелено блок2 6.70
26 Aprlc 5239Европа 2016 – мислете зелено карнетка2 28.14
2017
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
07 Aprlc 5294Варна – Европейска младежка столица 20171 1.88
04 Maylc 5300/01ЕВРОПА 2017 – замъци2 5.16
04 Maylc 5302ЕВРОПА 2017 – замъци блок2 5.16
04 Maylc 5304ЕВРОПА 2017 – замъци карнетка2 21.44
01 Novlc 5332Българско председателство на Съвета на ЕС1 1.34
2018
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
25 Aprlc 5345/46Европа 2018 - мостове2 5.56
25 Aprlc 5347Европа 2018 - мостове блок2 5.56
25 Aprlc 5349Европа 2018 - мостове карнетка2 23.45
16 Maylc 5352Българско Председателство на Съвета на ЕС1 2.01
2019
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
24 Aprlc 5398/99Европа 2019 - Защитени птици2 5.56
24 Aprlc 5400Европа 2019 - Защитени птици блок2 5.56
24 Aprlc 5402Европа 2019 - Защитени птици карнетка2 22.91
31 Maylc 540870 години Съвет на Европа и 60 години Европейски съд по правата на човека1 3.75
2020
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
26 Junlc 545175 годни от създаването на Организацията на обединените нации и 65 години от членството на България в Организацията на обединените нации1 4.42
29 Junlc 5453/54ЕВРОПА 2020 - Древни пощенски маршрути 2 6.57
29 Junlc 5455/56ЕВРОПА 2020 - Древни пощенски маршрути - блок2 6.57
29 Junlc 5457/58ЕВРОПА 2020 - Древни пощенски маршрути - карнетка2 26.26
2021
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
31 Maylc 5503/04Европа 2021 - застрашена национална дива природа2 4.56
2022
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
07 Declc 5568/69Европа 2022 – истории и митове2 5.29
07 Declc 5570Европа 2022 – истории и митове - неперфориран блок1 5.29
07 Declc 5572Европа 2022 – истории и митове - карнетка1 21.84
2023
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
26 Maylc 5611/12Европа 2023 – Мирът най-голямата ценност на човечеството2 5.29
26 Maylc 5613Европа 2023 – Мирът най-голямата ценност на човечеството, блок1 5.29
26 Maylc 5615Европа 2023 – Мирът най-голямата ценност на човечеството - карнетка1 16.62
2024
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
17 Maylc 5654/55Европа 2024 – подводна фауна и флора2 5.43
17 Maylc 5656Европа 2024 – подводна фауна и флора блок1 5.43
17 Maylc 5658Европа 2024 – подводна фауна и флора - карнетка1 17.55

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

6158 пощенски марки     

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2024