новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1942
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
10 Seplc 471/6За пострадалите от войните.6 1.34
1946
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
04 Aprlc 565/2Червен кръст. I8 1.34
1947
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
02 Janlc 623/0Зимна помощ.8 0.54
31 Janlc 634/1Червен кръст II изд.8 1.07
1953
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
09 Marlc 893/4Осми март - Международен ден на жената.2 0.27
1955
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
05 Marlc 975/88 март. Международен ден на жената.4 0.54
23 Aprlc 980/11 май. Международен ден на труда.2 0.27
1957
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
08 Marlc 1050/528 март - Международен ден на жената.3 0.40
1961
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
01 Aprlc 127650 г. Профсъюз на работниците от съобщенията.1 0.20
1962
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
19 Aprlc 1371/72Борба срещу маларията, перфорирани.2 0.67
19 Aprlc 1373/74Борба срещу маларията, неперфорирани.2 1.34
1963
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
24 Junlc 1441Световен конгрес на жените.1 0.27
1964
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
27 Janlc 1477/81100 г. Червен кръст.5 1.07
1966
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
03 Maylc 1679Световна здравна организация.1 0.27
1968
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
06 Jullc 1883Международна година за правата на човека.1 0.40
1969
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Aprlc 195550 г. Международна организация на труда.1 0.20
1971
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Maylc 2157Межд. година на борбата против расизма.1 0.27
1972
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
30 Aprlc 2229Световен месец на сърцето, април 1972.1 0.67
1973
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
10 Octlc 2347Декларация за правата на човека.1 0.34
1975
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Maylc 2465Международна година на жената.1 0.20
05 Declc 2514/15Български червен кръст 1885-1975.2 0.27
1976
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
10 Novlc 2607/08Опазване на околната среда.2 0.54
1978
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Marlc 2721Въздушна поща. 100 г. Български червен кръст.1 0.40
12 Maylc 2738Световен месец на борба с хипертонията.1 0.40
1980
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
07 Aprlc 2933Световен здравен ден 7 април.1 0.13
1981
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
16 Octlc 3095Световен ден на прехраната.1 0.20
02 Declc 3102Борба с апартейда1 0.13
1982
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
08 Marlc 3119Десетилетие на жената 1975-1985, блок.1 1.34
30 Declc 3198100 г. от откриването на туберкулозния бацил.1 0.40
1985
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
30 Declc 3478Международна година на инвалидите,1 0.13
1988
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
26 Aprlc 3670125 г. Межд. Червен кръст и Червен полумесец.1 0.27
1993
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
17 Novlc 4094/95Екология.2 0.20
1998
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
26 Octlc 437450 г. Всеобща декларация за правата на човека1 0.40
2000
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
03 Novlc 448950 г. Европейска конвенция за правата на човека.1 1.34
2001
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
11 Jullc 451850 г. Конвенция на ООН за бежанците1 1.21
2004
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
03 Maylc 4635Програма "Българска мечта"1 0.94
2008
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
24 Octlc 4852130 години червенокръстки дружества в България1 1.14
2019
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
05 Seplc 5421XXIX Конгрес на Световната асоциация по Гръдна и Сърдечно-съдова хирургия1 2.81
30 Seplc 5423150 години от рождението на Махатма Ганди1 15.00
07 Novlc 5434140 години Александровска болница1 3.34
18 Novlc 543730 години от подписването на Конвенцията за правата на детето1 4.36
2020
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Octlc 5468Махатма Ганди1 5.63
10 Declc 548285 години от сформирането на Спешна медицинска помощ 1 3.34
2021
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
31 Maylc 5505Европа 2021 - застрашена национална дива природа - блок1 4.56
31 Maylc 5507Европа 2021 - застрашена национална дива природа карнетка1 14.20
30 Novlc 5533130 години Военномедицинска академия1 0.87
01 Declc 553425 години от възстановяването на дейността на Върховния административен съд1 0.87
14 Declc 553640 години Национален дарителски фонд 13 века България1 0.87
2022
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
01 Declc 556620 години Благотворителна инициатива Българската Коледа1 1.68
09 Declc 5576200 години от рождението на Луи Пастьор1 3.62
2023
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
10 Marlc 559680 години от спасяването на българските евреи1 4.42
2024
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
26 Aprlc 5652200 години от откриването на Брайловата азбука1 3.62

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

6161 пощенски марки     

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2024