новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1959
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
03 Jullc 1168/84Петилетка в съкратени срокове17 6.70
1961
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
10 Octlc 1307/12Народни приказки.6 1.61
1962
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
21 Maylc 1376Конгрес на учителите.1 0.13
1964
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
17 Aprlc 1497/02Народни приказки.6 0.67
1966
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
01 Seplc 1704/07Детска серия.4 0.27
1968
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
25 Aprlc 1862/63Приказки.2 0.67
1969
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
21 Aprlc 1956/58Седмица на детската книга.3 0.27
1976
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Junlc 2562/65Детски градини.4 0.47
1988
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Novlc 3738Безопасност на движението.1 0.13
1989
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
10 Novlc 3812Детски игри, блок.1 1.34
10 Novlc 3812AДетски игри, блок неперфориран1 4.02
12 Declc 3822Безопасност на движението.1 0.13
1992
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Junlc 4001SOS - Детски селища в България.1 0.13
1998
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
24 Feblc 4333/36Илюстрации за деца от Ал. Божинов -4 1.01
11 Novlc 4375/78Поздравителни марки4 1.61
1999
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Marlc 4391Папагали, блок1 10.72
2000
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
23 Maylc 4461Приказки.3 0.88
2005
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Maylc 4681200 г. от рождението на Ханс Кристиян Андерсен1 2.68
2015
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Aprlc 5179/80Европа 2015 – старинни играчки2 5.36

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

6158 пощенски марки     

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2024