новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1945
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
22 Aprlc 522/3Славянски събор.2 0.40
09 Maylc 519/1Славянски събор неназъбен.3 1.34
1957
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
16 Seplc 1067/71Седмица на гората.5 0.67
1964
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Declc 1559/64Вековни дървета.6 0.67
1969
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Aprlc 195910 млн. дка нови гори.1 0.13
1975
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
03 Feblc 2449/53Цветове на плодни дървета.5 1.34
25 Marlc 245950 г. Висш лесотехнически институт.1 0.13
1976
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
14 Octlc 2601/06Редки дървета и храсти.6 1.07
1986
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
29 Auglc 3528Опазване на природата и околната среда, блок.1 5.36
29 Auglc 3528AОпазване на природата и околната среда, блок неперфориран1 13.40
1987
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
29 Jullc 3608/13Пчели и медоносни растения.6 2.68
1992
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
16 Octlc 4017/22Ендемични дървета от България.6 0.80
1996
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
23 Aprlc 4219/24Иглолистни растения6 0.67
1999
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Jullc 4410Народен парк "Пирин", блок1 12.06
2001
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
07 Feblc 4502/05Лозарство и винарство.4 2.28
2008
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
21 Jullc 4842Природен парк "Странджа"1 4.02
2011
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Aprlc 4971/72Европа 2011 - година на гората2 5.36
28 Aprlc 4973Европа 2011 - година на гората блок2 5.36
28 Aprlc 4975Европа 2011 - година на гората карнетка (марки малък размер)2 20.10
2013
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
22 Maylc 5083Екология резерват Мантарица1 3.35
2014
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
12 Maylc 5139Екология - 20141 2.01
25 Octlc 5153Регионите в България – Южен Централен4 6.43
2015
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
07 Maylc 5186 Екология – лесовъдство в България1 1.74
2019
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
19 Octlc 5432/32Защитени видове в Бургаското езеро – видра (2 блока)2 32.76
2020
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
11 Novlc 547525 години от създаването на Националния осигурителен институт1 1.34

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

6161 пощенски марки     

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2024