новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1955
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
21 Maylc 982/81100 г. славянобългарска писменост.7 2.01
1957
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
08 Marlc 104960 г. списание „Ново време".1 0.13
1962
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
19 Marlc 1361/6280 г. Държавна печатница „Г. Димитров".2 0.34
05 Maylc 137550 г. вестник „Правда".1 0.67
1977
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
03 Junlc 2667100 г. български ежедневен печат.1 0.13
17 Seplc 269250 г. в. „Работническо дело".1 0.13
1986
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Feblc 3494140 г. вестник „Български орел".1 0.13
1987
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Maylc 359360 г. вестник „Работническо дело".1 0.13
24 Seplc 363195 г. в. „Работник", 90 г. „Работнически вестник".1 0.13
1988
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
26 Jullc 371330 г. сп. „Проблеми на мира и социализма".1 0.27
1991
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
07 Maylc 3915100 г. филателен печат в България 1891-1991 г.1 0.13
1998
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
13 Feblc 4332100 г. БТА1 0.27
2006
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
31 Janlc 4719/22115 г. филателна преса4 4.29
28 Aprlc 473170 г. вестник Труд1 0.94
2014
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
17 Junlc 5143170 години Българска журналистика1 1.27
2024
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
29 Janlc 5647/48Български народни будители II2 3.02

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

6161 пощенски марки     

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2024