новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1983
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
30 Declc 3279/83Животни под закрила на закона за защита на природата - дребни бозайници.5 4.69
1984
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
02 Novlc 3345/48Животни под закрилата на закона за защита на природата - пеликани.4 8.04
1989
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
27 Feblc 3760/63Световен фонд за защита на природата - прилепи.4 4.69
1994
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
23 Seplc 4136/39WWF, хамстери4 3.35
2004
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
18 Novlc 4667/70WWF Риби - Моруни4 5.49
2015
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
23 Octlc 5208/11WWF вълци4 10.72
23 Octlc 5212WWF вълци блок4 10.72
2016
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
21 Octlc 5263/66Шипобедрена костенурка WWF4 10.18
21 Octlc 5267Шипобедрена костенурка WWF малък лист1 20.37
21 Octlc 5271Шипобедрена костенурка WWF блок1 10.18

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

6161 пощенски марки     

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2024