новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1919
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
03 Octlc 132/3Редовни - Народно събрание.2 0.67
03 Octlc 134/1Редовни - Борис.8 1.34
1920
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
22 Junlc 142/1Надпечатка „За нашите пленници".10 2.68
24 Octlc 152/770 г. от рождението на Ив. Вазов.6 4.02
1921
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
23 Marlc 164/0Редовни (Лондонско издание).13 40.20
11 Junlc 163/2Освобождението на Македония (Трето военно издание).6 10.72
30 Declc 177/5Джеймс Дейвид Баучьр.9 4.02
1924
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
10 Novlc 186/3Надпечатки - нови номинали.8 6.00
1925
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
01 Marlc 194/8Редовни.15 187.60
1926
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
02 Junlc 209/150 г. от смъртта на Христо Ботев.3 4.02
1927
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
03 Janlc 212/5Редовни. Лъвчета4 6.00
07 Novlc 216/7Въздушна поща. Надпечатка - самолет I2 3.35
1928
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Aprlc 218/9Надпечатка - самолет II2 116.58
10 Maylc 220/2Надпечатка - самолет променени цветове3 17.00
03 Octlc 223/5Редовни.3 15.00

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

6158 пощенски марки     

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2024