новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 |
1949
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
21 Janlc 736/725 г. от смъртта на В.И.Ленин.2 2.50
06 Aprlc 738/3Техн. постижения на демократичната младеж.6 0.80
02 Junlc 744/5Дена на Ботев - 100 г. от рождението на Христо Ботев.II издание2 0.27
26 Junlc 746Въздушна поща. Ден на пощенската марка.1 0.80
10 Jullc 747/8Георги Димитров (траурни).2 0.40
05 Auglc 749/31 петгодишен народостопански план.5 1.34
04 Seplc 754/7Спорт.4 3.35
10 Octlc 758Въздушна поща. 75 г. ВПС.1 0.54
31 Octlc 759/1Граничари.3 1.61
13 Declc 762/5Една година ОФ.4 0.40
21 Declc 766/770 г. от рождението на Й.В.Сталин.2 6.70

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

6158 пощенски марки     

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2024