новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1879
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
01 Maylc 1/5Редовни - Сантими.5 3 082.00 402.00
1881
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
10 Aprlc 10/9Редовни - Първи стотинкови6 1 608.00 160.80
1882
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
04 Declc 12/20Редовни - „Голям лъв".9 402.00 20.10
1884
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
01 Maylc 21/23Надпечатки - типографни.3 1 742.00 469.00
1885
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
05 Aprlc 24/27Надпечатки - литографни.4 938.00 670.00
1886
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
25 Auglc 28/30„Голям лъв" II3 201.00 13.40

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

6158 пощенски марки     

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2024