новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1958
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Novlc 1133Международна геофизична година, перф.1 2.68
28 Novlc 1134Международна геофизична година, неперф.1 5.36
1959
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Feblc 1146Съветска космическа ракета, перфорирана.1 2.68
28 Feblc 1147Съветска космическа ракета, неперфорирана.1 8.04
1960
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Marlc 1209Трета съветска космическа ракета, перф.1 4.02
28 Marlc 1210Трета съветска космическа ракета, неперф.1 6.03
23 Junlc 1222Втора съветска космическа ракета.1 2.68
1961
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Janlc 1250II-ри съветски космически кораб.1 2.68
26 Aprlc 1277Съветски косм. кораб „Восток", Ю. Гагарин.1 2.68
28 Junlc 1298Съветска междупл. станция „Земя - Венера".1 2.68
20 Novlc 1313/14Съветски косм. кораб „Восток", Г.Титов.2 2.68
1962
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
24 Seplc 1404/05XIII конгрес по астронавтика.2 2.68
09 Declc 1412/14Групов космически полет Николаев-Попович.3 1.34
1963
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
05 Marlc 1421/22Съветска автоматична станция „Марс 1"2 0.67
22 Jullc 1443/45Съветска автоматична станция „Луна 4".3 0.13
26 Auglc 1446/49Космически полет Биковски-Терешкова.4 1.07
26 Auglc 1450Космически полет Биковски-Терешкова, блок.1 1.34
1964
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
03 Octlc 1538Първа национална филателна изложба.1 0.27
1965
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Feblc 1568/72Космически кораб „Восход 2", перф.5 0.67
15 Feblc 1573/77Космически кораб „Восход 2", неперф.5 1.07
07 Auglc 1621БАЛКАНФИЛА 1965 (II част) перфорирана.1 0.34
07 Auglc 1622БАЛКАНФИЛА 1965 (II част) неперфорирана.1 0.40
16 Declc 1650/52Межд. година на спокойното слънце.3 0.27
1966
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
29 Aprlc 1678Автоматична станция „Луна 9", блок.1 1.34
29 Seplc 1708/14Космически полети.7 1.34
29 Seplc 1715Космически полети, блок.1 1.34
1967
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
25 Auglc 1799/0450 г. ВОСР.6 0.67
25 Octlc 1821/26Космос.6 1.34
30 Declc 1841/42Космос.2 1.07
1968
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
24 Junlc 1880Олимпийски игри - Мексико, блок.1 2.01
1969
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
31 Marlc 1943/50Съобщителни средства.8 1.34
25 Declc 2034/37Групов космически полет „Союз 6-7-8".4 0.67
1970
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
14 Novlc 2116Автоматична станция „Луна 16", блок.1 2.68
18 Declc 2124Автоматичен апарат „Луноход 1", блок.1 2.01
1971
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
12 Aprlc 215110 г. Човек в космоса - блок.1 1.34
20 Declc 2205/07Космическа система „Салют-Союз 11".3 1.07
1973
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
04 Maylc 2301Надпечатка „ИБРА '73 - Мюнхен" - зелена.1 40.20
04 Maylc 2302Надпечатка „ИБРА '73 - Мюнхен" - сива.1 335.00
29 Auglc 2332Олимпийски конгрес Варна 1 2.68
29 Auglc 2333Олимпийски конгрес Варна 1 8.04
29 Auglc 2334Олимпийски конгрес Варна 1 201.00
1975
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Jullc 2484/86Въздушна поща - косм. полет „Съюз - Аполо".3 1.07
15 Jullc 2487Въздушна поща - косм. полет „Съюз - Аполо", блок1 1.61
1977
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
14 Octlc 2704/06Въздушна поща. Космическа ера.3 1.07
1979
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
11 Aprlc 2827/29Съвместен космически полет СССР - НРБ 1979.3 1.07
11 Aprlc 2830Съвместен космически полет СССР - НРБ, блок- перфориран.1 1.61
11 Aprlc 2831Съвместен космически полет СССР - НРБ, блок - неперфориран, номериран.1 201.00
08 Maylc 2837100 г. български съобщения, блок перфориран.1 0.67
08 Maylc 2838100 г. български съобщения, блок неперфориран, номериран.1 6.70
1980
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
22 Aprlc 2941Интеркосмос 1980, блок.1 0.80
1982
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
13 Aprlc 313525 г. съветски космически иследвания 1957-1982.1 0.27
04 Novlc 317165 г. от ВОСР.1 0.27
1983
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Junlc 3235Въздушна поща. 20 г. от щурма на жена в космоса.1 1.61
1984
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
24 Octlc 3343Въздушна Поща. Овладяване на космоса 1959-1984, блок.1 1.34
1986
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
07 Marlc 3495Халеева комета, блок.1 1.61
07 Marlc 3495AХалеева комета, блок неперфориран1 8.04
28 Marlc 350125 г. човек в Космоса, блок.1 2.68
28 Marlc 3501A25 г. човек в Космоса, блок неперфориран1 20.10
1987
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
24 Declc 364530 г. съветски косм. изследвания 1957-1987, блок.1 2.68
24 Declc 3645A30 г. съветски косм. изследвания 1957-1987, блок неперфориран1 8.04
1988
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
07 Junlc 3693/94Втори сьветско-български космически полет.2 0.34
16 Junlc 370425 г. от полета на жена в Космоса 1963-1988, блок.1 1.34
16 Junlc 3704A25 г. от полета на жена в Космоса 1963-1988, блок неперфориран1 5.36
28 Declc 3745Съветски космически кораб „Буран-Енергия", блок.1 1.61
28 Declc 3745AСъветски космически кораб „Буран-Енергия", блок неперфориран1 6.70
1989
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
10 Aprlc 3765Съвместен съветско-български косм. полет, блок.1 1.61
10 Aprlc 3765AСъвместен съветско-български косм. полет, блок неперфориран1 6.70
1990
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
22 Octlc 3885/90Космически изследвания.6 0.80
22 Octlc 3891Космически изследвания, блок.1 1.07
22 Octlc 3891AКосмически изследвания, блок неперфориран1 4.02
1991
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
10 Maylc 3916/17ЕВРОПА - СЕПТ. Европейски косм. изследвания.2 1.34
23 Jullc 3926/3110 г. космически совалки.6 0.80
23 Jullc 393210 г. космически совалки, блок.1 0.80
23 Jullc 3932A10 г. космически совалки, блок неперфориран1 2.68
1994
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
04 Novlc 4140Атлантически клуб.1 0.13
1997
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
22 Declc 4328Българско присъствие в космоса блок1 0.27
1999
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
10 Auglc 4416Слънчево затъмнение, блок1 1.34
2001
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
04 Aprlc 450710 г. Атлантически клуб.1 1.34
2003
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
07 Feblc 4580Космическа фантастика, блок1 1.34
2004
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Aprlc 463325 г. от първия полет на българин в Космоса, блок1 1.61
2007
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
25 Aprlc 477350 г. от изстрелването на първия изкуствен спътник1 1.88
2008
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
09 Junlc 483920 години от полета на Александър Александров1 1.88
2009
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
09 Aprlc 488230 години от полета на първия български космонавт1 1.14
28 Aprlc 4889/90Европа - астрономия2 4.69
20 Jullc 490740 години от стъпването на човек на Луната1 1.34
20 Jullc 490840 години от стъпването на човек на Луната блок неназъбен1 33.50
09 Octlc 4909140 години Българска Академия на Науките1 1.34
2011
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
12 Aprlc 497050 години от полета на Юри Гагарин и изстрелването на първия космически апарат до Венера2 4.02
28 Octlc 5000Булколекто 2011 - Кучета космонавти блок1 40.20
2013
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
30 Maylc 508625 години от втория полет на българин в космоса1 3.35
2015
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Feblc 517640 години съвместен космически полет „Союз-Аполо”1 2.68
20 Feblc 5177 40 години съвместен космически полет „Союз-Аполо” блок неперфориран1 40.00
2016
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Aprlc 5242Космос1 3.89
28 Aprlc 5243/43Космос неперфориран 2 блока2 80.00
2017
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
09 Octlc 532260 години космическа ера1 2.01
2018
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
05 Junlc 535530 г. от космическия полет на Александър Александров на орбиталния комплекс Мир - блок1 3.75
2019
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
10 Aprlc 539640 години от космическия полет на Георги Иванов1 2.81
2021
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
16 Aprlc 5497100 години от рождението на Джон Глен и 50 години Аполо 141 4.02
11 Junlc 5509/0960 години от полета на първия човек в космоса Юрий Гагарин2

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

6171 пощенски марки     

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2024