новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1938
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
25 Feblc 338/7Стопанска пропаганда.20 8.04
1951
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
30 Marlc 827/3Стопанска пропаганда.7 5.36
1956
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
14 Aprlc 1014/17Плодове I.4 2.01
29 Junlc 1022/25Плодове II.4 0.54
1957
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
13 Aprlc 1054/57Плодове II издание.4 0.40
1964
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
13 Seplc 1537Надпечатка „М. м. панаир Пловдив".1 0.67
1965
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
01 Jullc 1608/13Редовни. Плодове.6 0.54
1967
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Jullc 1786/97Стопански постижения.12 1.34
1984
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
05 Maylc 3303/07Флора - семеиство розоцветни5 1.34
1993
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
08 Jullc 4071/76Плодове.6 0.80
2015
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Auglc 5198Регионите в България – Югоизточен регион4 5.76
2019
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Jullc 5415/16Винопроизводство – Съвместно издание между Република България и Руска Федерация2 5.63
2020
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
11 Novlc 547525 години от създаването на Националния осигурителен институт1 1.34

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

6149 пощенски марки     

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2024