новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1925
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
01 Marlc 194/8Редовни.15 187.60
1927
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
07 Novlc 216/7Въздушна поща. Надпечатка - самолет I2 3.35
1928
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Aprlc 218/9Надпечатка - самолет II2 116.58
10 Maylc 220/2Надпечатка - самолет променени цветове3 17.00
1931
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Octlc 256/2Въздушна поща (Голям гълъб)7 9.38
1932
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
09 Maylc 263/5Въздушна поща - Страсбург.3 207.70 21.44
1938
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
27 Declc 368/1Въздушна поща (Малък гълъб).4 1.61
1940
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
22 Feblc 388/9Въздушна поща - Изгледи.12 33.50
1945
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Feblc 513/8Въздушна поща. Надпечатки „О.Ф."6 1.88
1946
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Junlc 581/3Въздушна поща.13 2.01
1947
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
31 Maylc 645Въздушна поща. Ден на пощенската марка.1 0.80
1948
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
23 Maylc 702Въздушна поща. VI юбилеен конгрес на СМДБ.1 0.67
1949
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
26 Junlc 746Въздушна поща. Ден на пощенската марка.1 0.80
10 Octlc 758Въздушна поща. 75 г. ВПС.1 0.54
1954
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
12 Feblc 932/1Въздушна поща - Редовни.10 5.36
1962
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
03 Feblc 1347/51Въздушна поща, изгледи.5 0.67
18 Auglc 1395Въздушна поща. 15 г. „ТАБСО".1 0.40
1975
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Jullc 2484/86Въздушна поща - косм. полет „Съюз - Аполо".3 1.07
1977
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
03 Seplc 2689Въздушна поща. 85 г. Межд. панаир Пловдив.1 0.40
14 Octlc 2704/06Въздушна поща. Космическа ера.3 1.07
1978
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Marlc 2721Въздушна поща. 100 г. Български червен кръст.1 0.40
1979
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
05 Junlc 2859/63Въздушна поща. Часовникови кули 1979.5 2.01
1980
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
22 Octlc 2995/99Въздушна поща. Часовникови кули.5 2.41
1981
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
24 Junlc 3058/63Въздушна поща. Български самолети.6 2.68
1983
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Jullc 3236/38Въздушна поща. Световна година на съобщенията.3 0.67

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

6158 пощенски марки     

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2024