новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1946
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
04 Aprlc 565/2Червен кръст. I8 1.34
1947
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
31 Janlc 634/1Червен кръст II изд.8 1.07
1964
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
27 Janlc 1477/81100 г. Червен кръст.5 1.07
1975
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
05 Declc 2514/15Български червен кръст 1885-1975.2 0.27
1978
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Marlc 2721Въздушна поща. 100 г. Български червен кръст.1 0.40
1988
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
26 Aprlc 3670125 г. Межд. Червен кръст и Червен полумесец.1 0.27
2008
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
24 Octlc 4852130 години червенокръстки дружества в България1 1.14
2015
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
14 Maylc 5187Червен кръст: 70 години МУ - Пловдив1 1.61
2021
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
14 Octlc 5524100 години Български младежки Червен кръст1 4.02
2023
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Declc 5643Транспорт – транспортни средства, използвани от Червения кръст1 9.18

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

6161 пощенски марки     

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2024