новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1961
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Declc 1315/22Гъби,перфорирани.8 2.68
20 Declc 1323/30Гъби,неперфорирани.8 5.36
1987
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
26 Feblc 3573/78Ядливи гъби.6 3.35
1991
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
19 Marlc 3901/06Отровни гъби.6 0.80
1999
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
27 Jullc 4411Гъби4 1.88
2004
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
17 Novlc 4663/66Дървесни гъби4 2.68
2011
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
29 Jullc 4989Отровни гъби4 6.23
2014
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
10 Feblc 5113/16Редовни: Гъби4 2.41
28 Feblc 5113B/16BГъби 2 блока2 60.00
2020
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
05 Feblc 5443100 години от рождението на Леда Милева1 3.08

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2023