новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1961
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Declc 1315/22Гъби,перфорирани.8 2.68
20 Declc 1323/30Гъби,неперфорирани.8 5.36
1987
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
26 Feblc 3573/78Ядливи гъби.6 3.35
1991
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
19 Marlc 3901/06Отровни гъби.6 0.80
1999
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
27 Jullc 4411Гъби4 1.88
2004
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
17 Novlc 4663/66Дървесни гъби4 2.68
2011
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
29 Jullc 4989Отровни гъби4 6.23
2014
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
10 Feblc 5113/16Редовни: Гъби4 2.41
28 Feblc 5113B/16BГъби 2 блока2 60.00
2020
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
05 Feblc 5443100 години от рождението на Леда Милева1 4.42

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

6158 пощенски марки     

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2024