новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1920
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
24 Octlc 152/770 г. от рождението на Ив. Вазов.6 4.02
1939
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
14 Maylc 376/760 г. Български пощи, телеграфи и телефони.2 0.67
1941
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
02 Junlc 458/0Архитектурни постижения.3 2.68
1946
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
12 Aprlc 573/650 г. Пощенска спестовна каса.4 0.27
1947
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
01 Jullc 647/0Редовни - Пощенската палата.4 0.27
31 Auglc 655/8XI мострен панаир - Пловдив.4 0.27
29 Declc 690Редовна - Председателството на Републиката.1 0.13
1948
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
11 Seplc 717/8Редовни - Минерални бани Горна баня.2 0.27
07 Octlc 722/3Редовни - Минерални бани Банкя.2 0.13
21 Declc 729/5100 г. от рождението на Христо Ботев.7 0.47
1950
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
02 Jullc 793/2Една година от смъртта на Георги Димитров.10 6.70
1953
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
16 Declc 92975 г. от основаването на Народната библиотека.1 0.13
1955
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
19 Feblc 971/4Строителство I.4 5.36
21 Maylc 982/81100 г. славянобългарска писменост.7 2.01
31 Auglc 995/8XVI международен мострен панаир - Пловдив.4 0.40
1956
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Aprlc 1018Строителство II.1 1.07
1957
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
18 Jullc 1063VI Световен фестивал на младежта и студентите.1 0.13
27 Jullc 106470 г. Есперанто и 50 г. Български есперантски съюз.1 0.40
1958
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
05 Jullc 1107/10Курорти.4 0.40
14 Seplc 1112XVIII Международен мострен панаир - Пловдив,1 0.20
29 Novlc 1140/44IV конгрес на ДСНМ.5 0.67
1959
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Marlc 1150ЮНЕСКО- перфорирана.1 0.80
28 Marlc 1151ЮНЕСКО - неперфорирана.1 2.68
1961
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
14 Janlc 124715 г. ООН, перфорирана.1 0.80
14 Janlc 124815 г. ООН, неперфорирана.1 3.35
14 Janlc 124915 г. ООН, блок.1 6.70
15 Maylc 1285/90Универсиада, неперфорирани.6 2.68
15 Maylc 1291Универсиада,блок.1 8.04
25 Maylc 1303/06Опознай Родината.4 0.40
1962
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
01 Janlc 1332/46Надпечатки15 26.80
03 Feblc 1347/51Въздушна поща, изгледи.5 0.67
1963
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Feblc 1415/19Редовни.5 0.27
12 Marlc 1423/29Редовни. Изгледи от Черноморието.7 16.38
1965
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
25 Novlc 1643/48Въздушен транспорт.6 0.94
1966
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
03 Maylc 1679Световна здравна организация.1 0.27
1967
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
12 Junlc 1780/82Международна година на туризма.3 1.01
1968
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
17 Seplc 190056 сесия на Межд. стомат. федерация.1 0.40
1969
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
14 Octlc 2016/19Редовни - курорти.4 0.54
1970
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
09 Declc 2118/22Редовни - изгледи.5 0.54
1972
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
16 Seplc 2253/58Черноморски курорти.6 1.61
1973
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
30 Jullc 2321/24Изгледи.4 1.61
1974
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Junlc 241494 сесия на ИС на ЮНЕСКО.1 0.34
1977
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
30 Aprlc 2643/48Редовни - обществени сгради в София.6 3.35
12 Seplc 269164-та интерпарламентарна конференция.1 0.34
05 Octlc 2701/02Изгледи.2 1.07
1978
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
13 Jullc 275563. световен есперантски конгрес.1 0.27
1979
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
13 Feblc 2813100 г. Българска народна банка.1 0.13
20 Maylc 2850СФИ „Филасердика 79" ден на България1 0.13
17 Junlc 286820 г. Межд. дом на журналистите - Варна.1 0.13
1980
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
11 Jullc 2961/65Интерхотели 1980.5 1.61
1981
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
13 Marlc 3029Народен дворец на културата, София.1 0.13
13 Jullc 3065Интерхотели 1981.1 0.40
1982
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
05 Aprlc 3127/28IX конгрес на Българските професионални съюзи.2 0.13
20 Octlc 3169/70Интерхотели 1982.2 0.94
1985
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
08 Octlc 344140 г. ЮНЕСКО, XXIII редовна сесия на ЮНЕСКО, блок „НДК".1 1.34
1986
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
27 Novlc 3543Конф. за сигурност и сьтрудн. Виенска среща.1 5.36
1987
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
07 Aprlc 3586Съвременна българска архитектура - блок.1 2.01
07 Aprlc 3586AСъвременна българска архитектура - блок неперфориран1 5.36
30 Declc 3648Съвещание за сигурност и сътрудничество, блок.1 3.35
30 Declc 3648AСъвещание за сигурност и сътрудничество, блок неперфориран1 9.38
1988
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
17 Novlc 373525 г. стопански комбинат „Радио и телевизия".1 0.13
22 Novlc 3736Световна филателна изложба „България '89".1 0.54
19 Declc 3739/42България - страна на туризма4 0.80
1991
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
06 Seplc 3943Шератон - София - хотел Балкан.1 0.20
1992
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
18 Seplc 4013Межд. тематична филателна изложба „Генуа '92".1 0.13
1996
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Aprlc 4217/18Пето годишно събрание на ЕБВР2 0.27
2001
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
19 Novlc 4526/27Редовни: фарове2 0.76
2006
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
05 Maylc 473325 г. НДК1 0.94
27 Declc 4766Нов терминал на летище София блок перфориран1 0.94
2009
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
24 Marlc 4871120 години Национален природонаучен музей блок1 33.50
2010
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
30 Aprlc 4934Експо 2010 Шанхай1 2.61
2011
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
01 Declc 5005120 години военномедицинска академия1 1.21
2013
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
16 Auglc 4526IМеждународен филателен салон София 2013 фарове 53.60
2014
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
25 Octlc 5153Регионите в България – Южен Централен4 6.43
2015
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
17 Junlc 519165 години СБАЛ по онкология1 1.21
06 Auglc 5197Майчин дом1 1.21
2016
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
09 Declc 528935 години Национален дворец на културата1 2.68
2017
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
22 Junlc 5313/16Морски пейзажи и фарове4 9.65
2019
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
16 Maylc 5405140 години Български пощи1 5.88
07 Octlc 5424150 години Българска академия на науките1 3.34
15 Octlc 5425140 години от създаването на Народна библиотека Иван Вазов - Пловдив1 2.81
07 Novlc 5434140 години Александровска болница1 3.34
11 Novlc 5435Българска култура и изкуство - 130 години от рождението на арх. Георги Овчаров1 1.34
2020
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
29 Janlc 5442Китайска нова година – Година на Металния плъх1 5.63
29 Junlc 5453/54ЕВРОПА 2020 - Древни пощенски маршрути 2 6.57
29 Junlc 5455/56ЕВРОПА 2020 - Древни пощенски маршрути - блок2 6.57
29 Junlc 5457/58ЕВРОПА 2020 - Древни пощенски маршрути - карнетка2 26.26
16 Novlc 547775 години Аграрен университет - Пловдив1 3.34
25 Novlc 5480125 години Българска търговско - промишлена палата1 3.34
2021
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
07 Jullc 5511/12Културно-историческо наследство – 800 години Ивановски скален манастир2 2.21
16 Seplc 5518Европейска година на железопътния транспорт, 100 години Родопска теснолинейка1 4.02
21 Seplc 551930 години Нов български университет1 1.34
13 Declc 5535125 години Национална художествена академия1 1.34
2022
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Octlc 555375 години от създаването на Димитровград1 2.55
27 Octlc 5554/54130 години Пловдивски панаир2 18.76
22 Novlc 5561/61Астрономия. Обсерватории в България2 18.76
2023
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
12 Declc 5639125 години от рождението на арх. Захари Илиев1 2.55

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

6158 пощенски марки     

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2024