новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1947
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
16 Junlc 646Есперантски конгрес.1 0.27
1955
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
30 Jullc 993V световен фестивал на младежта и студентите.1 0.13
30 Jullc 994Световен конгрес на майките.1 0.13
31 Auglc 995/8XVI международен мострен панаир - Пловдив.4 0.40
1956
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
01 Seplc 1032/33XVI Международен мострен панаир - Пловдив.2 0.27
1957
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
04 Octlc 1072IV Световен конгрес на профсъюзите.1 0.27
1958
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
13 Octlc 1131Брюксел, перфорирана.1 1.61
13 Octlc 1132Брюксел, неперфорирана.1 20.10
1962
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
21 Maylc 1376Конгрес на учителите.1 0.13
18 Auglc 1393/94VIII световен младежки фестивал, Хелзинки.2 0.40
1963
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
24 Junlc 1441Световен конгрес на жените.1 0.27
29 Junlc 144248 световен есперантски конгрес.1 0.40
1964
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
30 Declc 1565VIII конгрес на Межд. студентски съюз.1 0.34
1965
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Maylc 1596Година на международното сътрудничество.1 0.40
1966
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
09 Maylc 1680VI конгрес на професионалните съюзи.1 0.40
26 Auglc 1703I международен конгрес по балканистика.1 0.20
1967
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
18 Maylc 1773I конгрес на културата.1 0.20
1968
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Marlc 1850/54IX световен фестивал на младежта.5 1.34
1970
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Feblc 2046ЕКСПО 1 0.40
14 Seplc 2097VII конгрес по социология.1 0.20
1971
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Seplc 2187VII конгрес на биохимичните дружества.1 0.34
1973
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
27 Auglc 2329VIII световен конгрес на профсъюзите във Варна.1 0.40
29 Auglc 2330/31Олимпийски конгрес Варна 2 1.07
1975
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Maylc 2464Фестивал на хумора и сатирата.1 0.27
05 Auglc 2494ЕКСПО 75 Окинава.1 0.20
1977
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
24 Feblc 2630V конгрес на БТС.1 0.13
25 Marlc 2637VIII конгресна БПС.1 0.13
09 Maylc 2649XIII конгресна ДКМС.1 0.13
17 Maylc 2664III конгрес на българската култура.1 0.20
19 Maylc 2665XI национален фестивал на хумора и сатирата - Габрово.1 0.13
26 Maylc 2666VIII конгрес на Отечествения фронт.1 0.13
07 Junlc 2669Международна среща на писателите.1 0.34
12 Seplc 269164-та интерпарламентарна конференция.1 0.34
1978
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
31 Maylc 2740XI св. фестивал на младежта и студентите Куба 78.1 0.20
13 Jullc 275563. световен есперантски конгрес.1 0.27
01 Seplc 277334 международен панаир Пловдив 781 0.13
1979
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Marlc 2819VIII световен конгрес на глухите - Варна 79.1 0.27
23 Maylc 2853Фестивал на хумора и сатирата в Габрово 1979.1 0.13
08 Jullc 2867XVIII световен конгресна Межд. театрален институт.1 0.20
08 Seplc 288835 г. панаир Пловдив 791 0.13
1980
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
24 Seplc 2987XXXVI международен панаир Пловдив 801 0.13
1981
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
18 Maylc 3046/48XXXIV конгрес на БЗНС.3 0.40
28 Maylc 3056Фестивал на хумора и сатирата Габрово '81.1 0.13
1983
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Maylc 3219VI межд. биенале на хумора и сатирата.1 0.13
1984
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
31 Janlc 3285/88За мирно съвместно съществуване в Европа.4 6.70
12 Junlc 3313VI реп. фестивал на художествената самодейност.1 0.13
1985
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
30 Aprlc 3403VII межд. биенале на хумора и сатирата.1 0.20
25 Junlc 3407Фестивал на младежта и студентите - Москва'86.1 0.27
23 Seplc 3432/34„БЪЛГАРИЯ ЕКСПО"3 0.67
1986
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Maylc 3509Межд. изложба-панаир на книгата София.1 0.20
24 Seplc 3530XV сесия на министрите на съобщенията.1 0.27
13 Octlc 3532Х конгрес на МОЖ.1 0.27
1987
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
11 Maylc 3590Х конгрес на Отечествения фронт.1 0.13
13 Maylc 3591XV конгрес на ДКМС.1 0.13
15 Maylc 3592VIII межд. биенале на хумора в изкуствата.1 0.27
1988
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
22 Marlc 3658VIII конгрес на работниците от общ. обслужване.1 0.27
29 Aprlc 3677IV межд. асамблея „Знаме на мира", София, блок.1 0.67
29 Aprlc 3678IV межд. асамблея „Знаме на мира", София, блок неперфориран, номериран.1 0.94
07 Junlc 3695ЕКСПО-ВИПО'91-Пловдив.1 0.27
1989
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
07 Feblc 3753Фестивал на хумора и сатирата Габрово '89.1 0.20
20 Aprlc 3766„България WIPO EXPO"1 0.13
1999
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
21 Declc 4445ЕКСПО 2005.1 0.40
2000
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
31 Maylc 4464ЕКСПО 2000, Хановер1 0.94
2019
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
05 Seplc 5421XXIX Конгрес на Световната асоциация по Гръдна и Сърдечно-съдова хирургия1 2.81
2022
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
31 Octlc 5556Европейски месец за киберсигурност1 1.68

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2023