новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1958
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
24 Seplc 1130I Световна профсъюзна конференция.1 0.13
1960
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
12 Octlc 124515 г. Световна федерация на профсъюзите.1 0.20
1961
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
14 Janlc 124715 г. ООН, перфорирана.1 0.80
14 Janlc 124815 г. ООН, неперфорирана.1 3.35
14 Janlc 124915 г. ООН, блок.1 6.70
1965
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
17 Maylc 1597100г. UIT.1 0.27
1966
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
06 Junlc 1692VII асамблея на СФДМ.1 0.20
08 Junlc 169320 г. ЮНЕСКО.1 0.27
1968
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
17 Seplc 190056 сесия на Межд. стомат. федерация.1 0.40
1969
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Aprlc 195550 г. Международна организация на труда.1 0.20
1970
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
14 Jullc 208525 г. ООН.1 0.40
1971
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
04 Novlc 219825 г. ЮНЕСКО.1 0.40
1974
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
11 Feblc 239225 г. СИВ.1 0.40
20 Maylc 2407ФИА - пролетен конгрес София.1 0.27
20 Junlc 241494 сесия на ИС на ЮНЕСКО.1 0.34
05 Auglc 2422/23100 г. Всемирен пощенски съюз (УПУ).2 0.40
05 Auglc 2424100 г. Всемирен пощенски съюз (УПУ), блок.1 1.34
05 Auglc 2425100 г. Всемирен пощенски съюз (УПУ), блок. Неназъбен1 67.00
1975
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
25 Marlc 245950 г. Висш лесотехнически институт.1 0.13
24 Octlc 250530 г. ООН.1 0.20
1976
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
05 Junlc 2561XII конгрес на СБФ, блок.1 0.80
05 Octlc 2600Държавен архивен фонд.1 0.40
1980
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
25 Novlc 3005НР България - 25 г. член на ООН, блок ном.1 1.34
1983
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
27 Maylc 3226XVII конгрес на Межд. федерация на геодезистите.1 0.40
06 Junlc 3227Световно биенале на архитектурата „ИНТЕРАРХ".1 0.40
10 Auglc 324130 г. Висш минно-геоложки институт 1953-1983.1 0.13
21 Novlc 3261/64Закл. сесия на Конференцията за сигурност.4 6.70
02 Declc 326675 г. Софийска народна опера.1 0.13
1984
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
24 Octlc 334490 г. Международен олимпийски комитет.1 0.27
09 Novlc 335070 г. соц. женско движение в България.1 0.13
25 Declc 336540 г. Межд. организация на гражданската авиация.1 0.67
1985
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
30 Junlc 3410„Интерстено '85".1 0.20
16 Jullc 3412/1340 г. ООН и 30 г. България в ООН.2 0.40
01 Auglc 342010 г. от Съвещанието за сигурност и сътрудничество.1 0.20
1986
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
21 Janlc 347940 г. Детски фонд на ООН (ЮНЕСКО) 1946-1986.1 0.20
31 Janlc 3481Международна година на мира 1986 г.1 0.13
1987
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
25 Marlc 3579Х конгрес на Българските професионални съюзи.1 0.13
15 Seplc 362330 г. Международна агенция за атомна енергия.1 0.27
1988
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
26 Aprlc 3670125 г. Межд. Червен кръст и Червен полумесец.1 0.27
29 Octlc 3733Екофорум за мир.1 0.34
1990
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
23 Feblc 3837100 г. есперантско движение в България.1 0.13
17 Aprlc 3849100 г. кооперативно движение в България.1 0.13
13 Maylc 3852125 г. Межд. съюз на далекосъобщенията (UIT).1 0.20
1991
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
07 Junlc 3924ЕКСПО'91,1 0.13
1992
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Junlc 4001SOS - Детски селища в България.1 0.13
30 Seplc 401650 г. Висш институт по архитектура и строителство.1 0.13
23 Octlc 4023100 г. Етнографски музей - София.1 0.13
1993
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
16 Novlc 4093100 г. филателно движение в България.1 0.13
1995
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
21 Auglc 4185100 г. организирано туристическо движение.1 0.13
12 Seplc 419050 г. ООН1 0.13
1996
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
18 Novlc 4268/7150 г. УНИЦЕФ4 0.67
1997
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
29 Junlc 430250 г. гражданска авиация1 0.27
1998
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
24 Aprlc 4341Програма ФАР1 0.27
1999
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
23 Seplc 4417100 г. земеделско движение1 0.40
08 Novlc 443110 г. Европ. съвет на полицейските синдикати1 0.35
2000
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
08 Declc 4498Върховна сметна палата1 0.67
2001
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
03 Octlc 452110 г. Конституционен съд1 0.54
05 Octlc 4522Среща на върха София 2001, блок1 4.02
09 Octlc 4523Година па ООН за диалог между цивилизациите1 1.21
2002
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
23 Janlc 453650 г. Комисия на ООН по разоръжаването1 0.43
21 Novlc 4570Покана за НАТО, блок1 1.21
2003
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
22 Declc 462210 г. възстановено масонско пространство в България1 2.68
2004
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
02 Aprlc 4632България - пълноправен член на НАТО1 3.35
28 Junlc 4647125 г. МВР1 0.80
20 Seplc 4658125 г. масонско движение в България1 20.10
2005
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
23 Feblc 4674100 г. Ротари Интернешенъл1 1.88
16 Marlc 4677Доброволци за Европа1 1.47
26 Auglc 4699110 организиран туризъм в България1 0.80
14 Declc 470950 г. България в ООН1 1.47
2006
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
27 Aprlc 4730Среща на външните министри на НАТО1 2.68
29 Junlc 474050 г. България в ЮНЕСКО1 1.74
2007
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
21 Seplc 480710г. Масонство1 2.01
2008
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
30 Seplc 4848700 г. от разбиването на ордена на Тамплиерите1 1.88
25 Novlc 4858120 години софийски университет св. Климент Охридски1 1.14
2009
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
26 Junlc 4905130 години Министерство на вътрешните работи1 1.34
2011
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
02 Maylc 497820 години комисия за защита на конкуренцията1 1.21
01 Declc 5005120 години военномедицинска академия1 1.21
2012
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
30 Maylc 502650 години АЕБТРИ1 4.69
2014
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Aprlc 5131100 години масонска ложа Заря1 2.01
2015
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
27 Marlc 5178100 години от учредяването на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите1 1.34
14 Maylc 5187Червен кръст: 70 години МУ - Пловдив1 1.61
18 Maylc 5188150 години Международен съюз по далекосъобщения1 2.68
17 Junlc 519165 години СБАЛ по онкология1 1.21
30 Novlc 5227Научно-технологичен парк – иновации и технологии1 1.74
2017
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
04 Aprlc 5293100 години фондация Ротари1 3.75
02 Novlc 533320 години от създаването на Комисия за регулиране на съобщенията1 1.27
2018
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
17 Aprlc 5343900 години от създаване на средновековния Орден на Тамплиерите2 4.69
20 Aprlc 5344125 години Пловдивско филателно дружество1 4.02
16 Maylc 5352Българско Председателство на Съвета на ЕС1 2.01
20 Jullc 5358/5880 години Съюз на българските филателисти - 2 блока2 70.00
2019
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Feblc 538950 години от създаването на Държавно предприятие Ръководство на въздушното движение1 3.75
20 Feblc 539015 години България в НАТО1 3.75
05 Seplc 5421XXIX Конгрес на Световната асоциация по Гръдна и Сърдечно-съдова хирургия1 2.81
10 Seplc 542220 години Комисия за енергийно и водно регулиране1 1.88
2021
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
19 Maylc 550250 години Институт по въздушен транспорт1 2.01
2022
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
07 Declc 5567/67 30 години Обединена Велика ложа на България2 29.96

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2023