новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1948
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
31 Marlc 693/6Отдих и култура.4 0.34
1954
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Declc 964/650 г. профсъюзно движение.3 0.40
1958
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Janlc 1086/89Курорти.4 0.67
05 Jullc 1107/10Курорти.4 0.40
1966
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
29 Novlc 1733/36Редовни. Туристически обекти.4 0.54
1988
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
19 Declc 3739/42България - страна на туризма4 0.80

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

6171 пощенски марки     

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2024