новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1942
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
01 Junlc 466/0Труд и радост.5 1.07
1948
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
06 Seplc 713/625 г. от Септемврийското въстание.4 0.27
1951
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
10 Octlc 842/5Бодра смяна.4 0.80
1954
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
04 Seplc 953/810 г. от Девегосептемврийското въстание.6 0.80
1959
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
08 Seplc 1192/9715 г. от Деветосептемврийското въстание.6 0.94
1965
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
24 Octlc 1637/42ДПО „Септемврийче".6 0.67
1966
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Maylc 1690Корабът„Радецки".1 0.13
1974
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
12 Auglc 2426/2730 г. ДПО „Септемврийче".2 0.13
12 Auglc 242830 г. ДПО „Септемврийче", блок.1 0.80
1984
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
21 Seplc 333440 г. ДПО „Септемврийче" 1944-1984.1 0.13
1999
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
06 Declc 4441/44Скаути4 2.01
2007
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
26 Aprlc 4774/75Европа: 100 г. скаутско движение2 4.69
26 Aprlc 4776/77Карнетка Европа 2007 - Скаути ( 4 серии)2

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

6161 пощенски марки     

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2024