новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
1999
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
08 Feblc 4380150 г. от рождението на Иван Гешов1 0.40
10 Feblc 4381120 г. Трета българска държава6 2.14
12 Marlc 4387/90Българска култура и изкуство4 2.55
15 Marlc 4391Папагали, блок1 10.72
29 Marlc 439250 г. НАТО1 0.40
01 Aprlc 4393Великден1 0.40
13 Aprlc 4394/95Европа - паркове2 2.01
15 Aprlc 4396ИБРА 991 3.48
05 Maylc 439750 г. Съвет на Европа1 0.40
18 Maylc 4398/01Чуждестранна култура и изкуство4 2.55
01 Junlc 4402/05Велосипеди4 2.55
15 Junlc 4406Св. св. Кирил и Методий, блок1 9.65
05 Jullc 4407/09Редовни: чешми I3 0.39
20 Jullc 4410Народен парк "Пирин", блок1 12.06
27 Jullc 4411Гъби4 1.88
03 Auglc 4415Редовна: чешми II1 0.20
10 Auglc 4416Слънчево затъмнение, блок1 1.34
23 Seplc 4417100 г. земеделско движение1 0.40
05 Octlc 4418120 г. съобщения, блок1 11.39
06 Octlc 4419/22Гнездене на пойни птици4 1.88
08 Octlc 4423/26Костенурки4 2.01
10 Octlc 4427/30Върхове на бълг.олимпийски спорт -4 2.01
08 Novlc 443110 г. Европ. съвет на полицейските синдикати1 0.35
15 Novlc 4432/36Редовни: панагюрско съкровище5 1.88
22 Novlc 4437/38Коледа2 1.34
22 Novlc 4439/40Редовни: чешми III2 0.91
06 Declc 4441/44Скаути4 2.01
21 Declc 4445ЕКСПО 2005.1 0.40

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

6158 пощенски марки     

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2024