новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1931
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Seplc 249/5Балкански игри -1 издание.7 160.80
1933
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
05 Janlc 266/2Балкански игри II издание.7 871.00 536.00
1947
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
29 Seplc 667/1Балкански игри.5 3.35
1950
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
21 Auglc 803/6Спорт.4 3.35
1957
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
06 Marlc 1047/48IV колоездачна обиколка на Египет.2 0.80
1960
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
22 Seplc 1243Х колоездачна обиколка на България.1 0.67
1970
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
30 Seplc 2102XX колоездачна обиколка на България.1 0.40
1980
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
10 Aprlc 2934/39XXII Олимпийски игри Москва 6 3.35
1990
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
13 Jullc 3861/64Олимпийски игри „Барселона '92".4 0.67
1991
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
07 Maylc 3915100 г. филателен печат в България 1891-1991 г.1 0.13
1999
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
01 Junlc 4402/05Велосипеди4 2.55
2009
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
31 Marlc 4877/80Велосипеди4 4.15
31 Marlc 4881Велосипеди блок1 33.50
2023
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
18 Maylc 5610100 години Български олимпийски комитет1 4.42

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

6149 пощенски марки     

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2024