новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1921
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
30 Declc 177/5Джеймс Дейвид Баучьр.9 4.02
1929
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
12 Maylc 226/550 г. от Освобождението на България.10 16.08
1940
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
23 Novlc 437/2Народни будители.6 2.68
16 Declc 453/4500 г. книгопечатане.2 0.67
1947
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
19 Octlc 672/3100 г. от смъртта на В. Е. Априлов.2 0.27
08 Declc 678/850 г. Народен театър.11 1.34
1950
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
10 Declc 813/4Маршал Толбухин.2 0.27
1951
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
25 Marlc 820/6Герои-антифашисти.7 3.35
1953
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
25 Aprlc 895/670 години от смъртта на К. Маркс.2 9.38
21 Seplc 905/650 г. от създаването на БРСДП (т.с.).2 0.27
1954
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Aprlc 946/730 г. от смъртта на Д.Благоев.2 0.27
1955
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
21 Maylc 982/81100 г. славянобългарска писменост.7 2.01
30 Jullc 99260 г. от смъртта на Фр. Енгелс.1 0.67
1956
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
10 Feblc 1011/13100 г. Народни читалища.3 0.27
30 Maylc 1021100 г. от рождението на Д. Благоев.1 0.13
16 Novlc 1037/38100 г. Български театър.2 0.27
1957
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
22 Maylc 1059100 г. от първото честване на Св. св. Кирил и Методий.1 0.20
30 Declc 1080/85Велики културни годишнини.6 4.69
1960
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
26 Aprlc 1213/1850 г. Международен ден на жената.6 0.67
1961
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
21 Declc 1331100 г. „Български народни песни".1 0.27
1962
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
14 Jullc 1392Надпечатка „XXX конгрес Есперанто".1 1.34
1968
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Feblc 1849150 г. от рождението на К.Маркс.1 0.54
1969
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
06 Seplc 1997100 г. от рождението на Ц. Церковски.1 0.20
1970
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Novlc 2117150 г. от рождението на Фр.Енгелс.1 0.54
1971
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
16 Marlc 2146/47110 г. Болградска гимназия.2 0.40
1972
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
12 Maylc 2242/43250 г. от рождението на Паисий Хилендарски.2 0.34
1976
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
10 Marlc 2538100 г. първа телефонна връзка.1 0.34
28 Maylc 2558120 г. от рождението на Д.Благоев.1 0.20
1978
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
18 Seplc 2775150 г. от рождението на Христо Г.Данов.1 0.13
12 Declc 2792200 г. от рождението на Никола Карастоянов.1 0.27
1979
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
09 Auglc 2882100 г. българска стенография.1 0.13
1982
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
26 Jullc 315540 г. от рождението на Л. Живкова 1942-1982, блок.1 1.34
04 Auglc 3153/5440 г. от рождението на Л. Живкова 1942-1982.2 0.27
1983
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
10 Maylc 3211500 г. от рождението на Мартин Лутер.1 0.27
1984
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
14 Marlc 3295150 г. от рождението на Д. Менделеев.1 0.27
1985
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
29 Janlc 337990 г. от рождението на Цвятко Радойнов.1 0.13
14 Feblc 3380100 г. от рождението на проф. Асен Златаров1 0.13
30 Junlc 3409150 г. от Първото новобългарско училище.1 0.13
06 Novlc 3457/59Български възрожденци.3 0.34
1987
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
26 Feblc 3572100 г.есперанто.1 0.27
04 Junlc 3596100 г. от рождението на Стела Благоева.1 0.13
17 Jullc 3607120 г. от рождението на Георги Кирков-Майстора.1 0.13
05 Auglc 3614/19XIII св. първенство по худ. гимнасгика.6 1.61
1988
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Janlc 3649110 г. от рождението на Христо Кабакчиев.1 0.13
05 Maylc 3679170 г. от рождението на Карл Маркс.1 0.27
1989
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Junlc 3780250 г. от рождението на Софроний Врачански.1 0.13
01 Auglc 3789200 г. от рождението на В. Априлов .1 0.13
25 Seplc 3802Христо Ясенов.1 0.13
1990
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
17 Janlc 3831/36Велики мореплаватели.6 0.94
17 Seplc 3878150 г. от рождението на Екзарх Йосиф.1 0.13
29 Novlc 38921150 г. от рождението на Климент Охридски.1 0.13
1992
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
22 Aprlc 3990/95Велики географски открития.6 0.80
22 Aprlc 3996Велики географски открития, блок.1 0.67
24 Aprlc 3998/99ЕВРОПА - СЕПТ. 500 г. от откриването на Америка.2 2.01
1993
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
22 Aprlc 4062200 г. от рождението на Неофит Рилски.1 0.13
23 Seplc 4084100 г. от смъртта на Александър Батенберг.1 0.13
29 Octlc 4092350 г. от рождението на Исак Нютон.1 0.13
1994
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
07 Novlc 4141100 г. МОК1 0.13
1996
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
05 Feblc 4210450 г. от смъртта на Мартин Лутер.1 0.13
29 Maylc 4234/35Европа. Бележити жени2 2.01
1997
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
10 Marlc 4279Александър Бел.1 0.13
16 Aprlc 4289100 г. от рождението на К. Кисимов1 0.27
21 Aprlc 4290100 г. от смъртта на Х. фон Щефан1 0.13
03 Jullc 4303100 г. от смъртта на Евлоги Георгиев1 0.27
1998
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
27 Feblc 4337/38120 г. от Освобождението2 1.61
04 Junlc 4352150 г. от смъртта на Н. Бозвели1 0.27
23 Junlc 4359ЕКСПО 98 - Лисабон2 2.55
22 Seplc 436790 г. от обявяването на независимостта1 0.40
2001
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
21 Declc 4531/34Строители на българската държава I4 2.28
2002
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
24 Maylc 4558Папа Йоан Павел II в България1 1.14
2003
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
10 Marlc 458260 г. от спасяването на българските евреи.1 0.67
03 Octlc 4602100 г. от рождението на Джон Атанасов1 1.21
18 Octlc 4604/07Строители на българската държава III4 3.89
2004
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Novlc 4659/62Строители на българската държава IV4 2.68
2005
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
23 Marlc 4679Полярни изследователи1 2.68
20 Maylc 4681200 г. от рождението на Ханс Кристиян Андерсен1 2.68
2006
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
31 Janlc 4719/22115 г. филателна преса4 4.29
21 Declc 4762/65Строители на българската държава VI4 3.48
2007
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
27 Marlc 4770/72История на българския театър3 3.08
2008
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
10 Declc 4859/60България - Армения2 4.02
2010
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
26 Marlc 4922150 години от рождението на видни български военачалници5 5.63
2011
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
31 Janlc 4967100 г от рождението на Ванга1 1.34
10 Octlc 4994150 години от рождението на Фритьоф Нансен1 2.68
2012
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
25 Seplc 5041150 години от рождението на Иван Соянович1 1.27
2013
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
05 Marlc 5062135 години от Руско-турската война1 3.35
2014
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
17 Marlc 5121275 години от рождението на Св. Софроний Врачански1 1.27
03 Aprlc 5122135 години български парламентаризъм4 2.48
03 Aprlc 5126135 години български парламентаризъм блок1 1.94
11 Jullc 5146150 години от рождението на Петър Дънов1 2.95
25 Octlc 5152Международна филателна изложба България – Португалия1 30.00
2015
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
12 Janlc 5171100 години от рождението на Петър Увалиев1 1.14
06 Auglc 5197Майчин дом1 1.21
21 Octlc 5207Културни годишнини – 225 години от рождението на Алфонс дьо Ламартин1 2.68
23 Octlc 5216БУЛКОЛЕКТО 2015. Полярни изследователи1 40.00
2016
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Seplc 5259200 години от рождението на Екзарх Антим I1 1.21
16 Novlc 5283100 години дипломатически отношения между България и Швейцария1 1.74
2017
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
24 Feblc 5290125 години от рождението на генерал Владимир Стойчев1 3.75
16 Junlc 5312Известни българи-филателисти. Н.В. Цар Симеон II – почетен председател на СБФ1 2.81
2018
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
05 Junlc 535530 г. от космическия полет на Александър Александров на орбиталния комплекс Мир - блок1 3.75
08 Declc 5380130 години Софийски университет „Св. Климент Охридски“1 1.61
2019
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Feblc 5391/91Велики пътешественици – Робърт Скот (2 блока)2 70.00
03 Maylc 5404Посещение на папа Франциск в България1 3.75
2020
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Seplc 5466100 години от смъртта на Джеймс Баучер1 3.22
2021
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
11 Feblc 5494120 години от рождението на патриарх Кирил Български1 6.16
2023
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
21 Aprlc 5604/07Българска култура и изкуство4 5.36
20 Octlc 5624/25Български народни будители2 2.68
02 Declc 5637/37130 години организирано филателно движение в България ( 2 блока )2 19.60
12 Declc 5639125 години от рождението на арх. Захари Илиев1 2.55
2024
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
26 Aprlc 5651200 години от отпечатването на Рибния буквар1 1.21
26 Aprlc 5652200 години от откриването на Брайловата азбука1 3.62

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

6158 пощенски марки     

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2024