новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1939
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
14 Maylc 376/760 г. Български пощи, телеграфи и телефони.2 0.67
1940
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
17 Maylc 402/3100 г. пощенска марка.2 2.01
1947
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
31 Maylc 645Въздушна поща. Ден на пощенската марка.1 0.80
05 Novlc 674/7Помощна акция за ПТТ служители.4 0.27
1959
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
16 Maylc 1159Български ППТ - блок, 5 лв.1 67.00
16 Maylc 1160Български ППТ - блок, 5 лв. Голям блок1 80.40
23 Novlc 1202/03Международна седмица на писмото.2 0.54
1964
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
22 Auglc 1527/28Надпечатка „Филателна изложба „Ричионе".2 0.54
22 Declc 1557/58Филателна изложба „Бьлгария-Франция".2 0.40
1965
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
17 Maylc 1597100г. UIT.1 0.27
23 Jullc 1615/18БАЛКАНФИЛА 1965 (I част).4 0.40
23 Jullc 1619БАЛКАНФИЛА 1965, блок.1 0.80
1967
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
04 Feblc 1759Х конгрес на СБФ.1 0.40
1968
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
03 Maylc 1864Храм-паметник Шипка.1 0.27
19 Octlc 1902Втора национална филателна изложба.1 0.27
1969
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
31 Marlc 1951Съобщителни средства, блок.1 1.61
15 Aprlc 1952/5490 г. български пощи.3 0.54
31 Maylc 1978София през вековете, блок.1 2.01
09 Junlc 197938 конгрес на ФИП.1 0.67
1971
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
10 Jullc 2171XI конгрес на СБФ.1 0.54
15 Seplc 2186VII сесия на ООС Варна.1 0.34
1973
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
04 Maylc 2301Надпечатка „ИБРА '73 - Мюнхен" - зелена.1 40.20
04 Maylc 2302Надпечатка „ИБРА '73 - Мюнхен" - сива.1 335.00
1974
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
05 Auglc 2424100 г. Всемирен пощенски съюз (УПУ), блок.1 1.34
05 Auglc 2425100 г. Всемирен пощенски съюз (УПУ), блок. Неназъбен1 67.00
18 Seplc 2434Межд. филателна изложба „Стокхолмия '74", блок.1 2.68
20 Novlc 2439Редовни - Пощенски код.1 0.13
1975
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
24 Feblc 2455Световна филателна изложба „Испания 1 1.34
21 Auglc 2495/96Межд. филателна изложба „БАЛКАНФИЛА V".2 0.27
21 Auglc 2497Межд. филателна изложба „БАЛКАНФИЛА V, блок.1 0.80
1976
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
05 Junlc 2561XII конгрес на СБФ, блок.1 0.80
1977
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
12 Auglc 2676Межд. филат. изложба СОЦФИЛЕКС 77.1 0.40
1978
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
01 Seplc 2772Световна филателна изложба „Прага 78", блок.1 2.14
20 Novlc 2790Трета национална филателна изложба БЪЛГАРИЯ 78.1 0.13
30 Declc 2800/04Световна филателна изложба „Филасердика 79".5 1.74
30 Declc 2805СФИ „Филасердика 79", блок перф.1 1.61
30 Declc 2806СФИ „Филасердика 79", блок неперф.1 6.70
1979
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
30 Janlc 2808/12Световна филателна изложба „Филасердика 79" II5 1.74
16 Maylc 2848СФИ „Филасердика 79", блок 48 конгрес на ФИП.1 1.61
18 Maylc 2849СФИ „Филасердика 79", блок.1 4.02
23 Maylc 2851СФИ „Филасердика 79", блок перф, ном. 100 г. българска пощ. Марка1 53.60
23 Maylc 2852СФИ „Филасердика 79" ден на СССР1 0.13
1980
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
24 Aprlc 2943Световна филателна изложба „Лондон 1980", блок.1 2.01
24 Aprlc 2944Световна филателна изложба „Лондон 1980", блок с допълнителен текст на рамката, ном.1 13.40
1981
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Maylc 3044Международна филателна изложба „Випа 1981".1 0.54
11 Declc 3103XIII конгрес на СБФ, блок номериран.1 4.02
1982
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
07 Maylc 3136Межд. филателна изложба „Соцфилекс 1 0.67
28 Maylc 3138„ФИЛЕКСФРАНС 1 0.67
10 Declc 3177Надпечатка „XIX конгрес на UPU Хамбург 1984 г."1 20.10
1983
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
04 Novlc 3260IV обща нац. филателна изложба Пловдив '83.1 0.67
1984
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
18 Aprlc 3301Световна филателна изложба „ИСПАНИЯ '84".1 2.68
24 Aprlc 3302VIII световна младежка филателна изложба.1 0.13
22 Maylc 3309V межд. панаир на пощенската марка.1 4.02
11 Junlc 3312Филателен салон Хамбург 84, блок номериран.1 4.02
20 Seplc 3332/33VIII световна младежка филателна изложба.2 0.27
05 Octlc 3337VIII световна младежка филателна изложба.1 0.67
1985
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Octlc 3442Световна филателна изложба „Италия '85".1 0.67
04 Novlc 3456Панаир на пощенската марка в Кьолн.1 0.80
29 Novlc 3465БАЛКАНФИЛА '85 - Враца.1 0.54
1986
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
25 Auglc 3527Световна филателна изложба „Стокхолм '86".1 0.67
05 Declc 3544A/45AXIV конгрес на СБФ, неперфорирани2 1.07
1987
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
24 Aprlc 3589Международна филателна изложба КАПЕКС '87.1 0.67
03 Seplc 3621Световна филателна изложба „България '89".1 0.13
08 Seplc 3622Световна филателна изложба ХАФНИЯ '87.1 0.67
1988
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
07 Junlc 3692„Финландия 88", перфорирана с винетка.1 0.40
22 Auglc 3718Световна филателна изложба „Прага '88".1 0.34
01 Seplc 3720Световна филателна изложба „Олимфилекс '88".1 0.80
02 Novlc 3734Обща нац. филателна изложба „Пловдив '88".1 0.13
22 Novlc 3736Световна филателна изложба „България '89".1 0.54
1989
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
14 Janlc 3750СФИ „Индия '89", перф. с винетка.1 0.80
23 Janlc 3751СФИ „Филексфранс '89", перф. с винетка.1 0.54
22 Maylc 3777Световна изложба „България '89", блок.1 0.94
22 Maylc 3777AСветовна изложба България 89 блок неперфориран1 4.02
1990
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
06 Aprlc 3847Панаир на пощ. марка „Есен '90", марка с винетка.1 0.27
10 Aprlc 3848Световна филателна изложба „Лондон '90", блок.1 0.80
23 Maylc 3853СФИ „Белгика '90", марка с винетка.1 0.20
1991
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
21 Octlc 3951Панаир на пощ. марка „Кьолн '91".1 0.27
11 Novlc 3953СФИ „ФИЛАНИПОН '92.1 0.27
1992
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
23 Aprlc 3997СФИ„Гранада '92".1 0.27
18 Seplc 4013Межд. тематична филателна изложба „Генуа '92".1 0.13
1993
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
16 Novlc 4093100 г. филателно движение в България.1 0.13
1997
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
30 Jullc 4309Световна филателна изложба "Москва 97"1 0.27
1999
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
05 Octlc 4418120 г. съобщения, блок1 11.39
2003
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Maylc 4590110 г. организирано движение, НФН "България 2003"1 0.67
2004
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
16 Jullc 4648125 г. Български пощи и българско маркоиздаване1 8.04
2005
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Maylc 4688/8950 г. първата марка Europa CEPT2 2.14
2006
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
17 Novlc 4756Пощата - посланик на обединена Европа1 2.68
2007
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
09 Octlc 4808Разменно сортировъчен център1 2.01
2008
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
16 Junlc 484070 години съюз на българските филателисти1 1.34
16 Junlc 484170 години съюз на българските филателисти блок1 33.50
16 Octlc 4849/50Националан филателна изложба Пловдив 2008 - коли Ферари2 3.08
2009
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
23 Janlc 4861Европейска филателна изложба 20091 1.14
29 Junlc 4906130 години български съобщения2 4.02
2013
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
25 Octlc 5096Международна филателна изложба Българя-Русия1 40.00
2014
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
25 Octlc 5152Международна филателна изложба България – Португалия1 30.00
2015
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
23 Declc 5231Посткросинг1 1.74
2018
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Aprlc 5344125 години Пловдивско филателно дружество1 4.02
20 Jullc 5358/5880 години Съюз на българските филателисти - 2 блока2 70.00
2019
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
16 Maylc 5405140 години Български пощи1 5.88
2020
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
16 Jullc 5459Международен ден на семейните парични преводи 16 юни1 4.42
11 Declc 5483Именити българи филателисти – 80 години от рождението на Иван Славков1 3.75
2023
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
02 Declc 5637/37130 години организирано филателно движение в България ( 2 блока )2 19.60

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

6161 пощенски марки     

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2024