новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1921
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
11 Junlc 158/3Освобождението на Македония (Трето военно издание).6 2.01
1936
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
13 Auglc 325/7IV конгрес на славянските географи и етнографи3 4.69
1942
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
01 Junlc 466/0Труд и радост.5 0.54
1948
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
29 Octlc 724/5Редовни - Връх Мальовица.2 0.13
1957
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
16 Seplc 1067/71Седмица на гората.5 0.67
1958
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
05 Jullc 1107/10Курорти.4 0.40
1962
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
03 Feblc 1347/51Въздушна поща, изгледи.5 0.67
13 Marlc 1355/60Редовни - изгледи от България.6 6.70
1964
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
26 Octlc 1546/51Редовни. Изгледи от България.6 0.54
1967
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
25 Seplc 1813/19Планински първенци.7 1.01
1968
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
17 Maylc 1866/73Редовни. Изгледи.8 4.02
1970
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Junlc 2084ЕКСПО 1 0.80
09 Declc 2118/22Редовни - изгледи.5 0.54
1984
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
31 Maylc 3311Българска експедиция Еверест1 0.27
1995
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Novlc 4201/06Минерали6 0.67
1999
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Jullc 4410Народен парк "Пирин", блок1 12.06
2001
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
18 Aprlc 4508/09Европа: водата - природно богатство2 33.50
2002
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
29 Janlc 4537БАЛКАНМАКС 2002, блок1 20.10
2003
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Seplc 4600Година на водите, планините и екотуризма1 3.62
2004
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
27 Maylc 4639/40Европа: туризъм2 3.35
2009
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
24 Marlc 4870120 години Национален природонаучен музей1 1.14
24 Marlc 4871120 години Национален природонаучен музей блок1 33.50
2013
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
04 Janlc 5060Туристическо лого на България1 1.34
2014
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
11 Jullc 5146150 години от рождението на Петър Дънов1 2.95
2016
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
14 Novlc 528125-та Българска антарктическа експедиция1 1.61

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

6149 пощенски марки     

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2024