новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1974
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Maylc 2408/11Световна младежка изложба „Младост 4 0.67
20 Maylc 2412Световна младежка изложба „Младост 1 1.07
1979
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
08 Marlc 2818Международна година на детето.1 0.54
17 Jullc 2869Межд. асамблея „Знаме на мира" София 1979.1 0.13
1980
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
22 Janlc 292850 г. Межд. съюз на куклените театри (УНИМА).1 0.13
01 Seplc 2975/81Детски рисунки 1980.7 1.61
1982
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
10 Auglc 3157/60Втора международна асамблея „Знаме на мира".4 0.40
10 Auglc 3161Втора международна асамблея „Знаме на мира", блок перфориран.1 0.67
10 Auglc 3162Втора международна асамблея „Знаме на мира", блок неперфориран, номериран.1 1.07
28 Declc 3187/92Втора международна асамблея „Знаме на мира" II.6 1.07
28 Declc 3193Втора международна асамблея „Знаме на мира" II, блок перфориран.1 0.67
28 Declc 3194Втора международна асамблея „Знаме на мира" II, блок неперфориран, номериран.1 1.07
1985
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
26 Marlc 3384/89III межд. детска асамблея „Знаме на мира".6 1.34
26 Marlc 3390III межд. детска асамблея „Знаме на мира", блок перфориран.1 0.67
26 Marlc 3391III межд. детска асамблея „Знаме на мира", блок неперфориран, номериран.1 1.07
1988
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Aprlc 3671/76IV межд. асамблея „Знаме на мира", София.6 1.61
1996
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
18 Novlc 4268/7150 г. УНИЦЕФ4 0.67
2005
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
27 Maylc 4685Корабът Радецки1 0.80
2010
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
23 Aprlc 4928/29Европа 2010 - детски книги2 4.69
23 Aprlc 4930Европа 2010 - детски книги блок1 4.69
2011
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
27 Maylc 4979120 години филателен печат в България1 40.20
2012
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Novlc 5056Международна година на химията, детско изкуство1 1.27
2013
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
30 Maylc 5087SOS детски селища1 1.27
2015
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Aprlc 5181Европа 2015 – старинни играчки блок1 5.36
20 Aprlc 5183Европа 2015 – старинни играчки карнетка1 22.78
2019
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
18 Novlc 543730 години от подписването на Конвенцията за правата на детето1 4.36

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

6161 пощенски марки     

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2024