новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1931
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Octlc 256/2Въздушна поща (Голям гълъб)7 9.38
1938
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
27 Declc 368/1Въздушна поща (Малък гълъб).4 1.61
1959
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
30 Junlc 1162/67Полезни птици.6 6.70
1961
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
31 Marlc 1270/75Пазете природата - птици.6 10.72
1965
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Aprlc 1587/94Пойни птици8 6.70
1967
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Janlc 1753/58Лов.6 4.69
1968
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
29 Jullc 1884/8980 г. Зоологическа градина.6 5.36
12 Seplc 1896/99Сътрудничество със скандинавските страни.4 1.34
28 Octlc 1903/08Резерват „Сребърна".6 6.70
1976
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
27 Marlc 2539/44Водоплаващи птици.6 2.95
1978
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
01 Seplc 2766/71Кълвачи.6 4.02
1980
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Auglc 2974Европейска година за защита на природата.1 53.60
1981
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
07 Aprlc 3036/40Блатни птици 1981.5 3.35
1984
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
24 Aprlc 3302VIII световна младежка филателна изложба.1 0.13
23 Maylc 3310VI републиканска спартакиада.1 0.27
06 Jullc 3315/19Гълъби.5 1.61
02 Novlc 3345/48Животни под закрилата на закона за защита на природата - пеликани.4 8.04
1985
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
27 Declc 3470/76Ловджийски кучета.7 2.01
1986
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
29 Auglc 3528Опазване на природата и околната среда, блок.1 5.36
29 Auglc 3528AОпазване на природата и околната среда, блок неперфориран1 13.40
13 Octlc 3532Х конгрес на МОЖ.1 0.27
1987
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
12 Octlc 3632/37Пойни птици6 2.68
1988
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
06 Maylc 3680/85Редовни - Птици.6 2.68
20 Maylc 3686/91100 г. зоологическа градина в София6 2.68
1989
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
31 Auglc 3793100 г. Национален природонаучен музей.1 0.13
12 Octlc 3804Среща по опазване на околната среда, блок.1 6.70
12 Octlc 3804AСреща по опазване на околната среда, блок неперфориран1 13.40
1991
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
11 Feblc 3896/99Редовни - селскостопански животни.4 0.67
21 Auglc 3938/42Редовни - Селскостопански животни.5 0.34
1992
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
23 Declc 4048/53Нощни грабливи птици.6 0.94
1993
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
25 Novlc 4096/01Дивеч.6 0.80
1995
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
23 Junlc 4167Конференция "Околна среда за Европа", блок1 5.36
29 Junlc 4168/73Антарктическа фауна6 0.54
1999
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Marlc 4391Папагали, блок1 10.72
13 Aprlc 4394/95Европа - паркове2 2.01
06 Octlc 4419/22Гнездене на пойни птици4 1.88
2000
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
22 Marlc 4447Щъркели, блок1 1.34
2001
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
18 Aprlc 4508/09Европа: водата - природно богатство2 33.50
21 Maylc 4511/14Малък лешояд4 2.28
2002
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
29 Janlc 4537БАЛКАНМАКС 2002, блок1 20.10
20 Marlc 4540Х - национална антарктическа експедиция1 2.81
10 Maylc 4554/57Фауна; породи петли4 2.09
2004
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Jullc 4649Екология: опазване на грабливите птици в България и защита на Черно море, блок1 2.68
2006
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
09 Maylc 4734/37Птици4 4.69
2007
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Feblc 4768100 г. от рождението на Емилиян Станев1 1.34
10 Seplc 480215 г. резерват Ропотамо1 4.02
11 Seplc 4803Защитени птици4 5.36
2008
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
30 Janlc 4816Международна полярна година2007/20082 3.35
14 Maylc 4832120 години зоологическа градина София6 4.82
21 Jullc 4842Природен парк "Странджа"1 4.02
2009
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
02 Marlc 4867/68Екология - Стара планина (съвместно издание България - Сърбия)2 3.08
02 Marlc 4869Екология - Стара планина блок1 3.08
27 Marlc 4873Да запазим полярните райони и ледниците2 5.36
30 Maylc 4899/02Нощни птици4 6.70
2010
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
24 Novlc 4957Регионите - североизточен4 4.22
22 Declc 4964Балкански план за опазване на лешоядите1 40.00
2011
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Aprlc 4971/72Европа 2011 - година на гората2 5.36
28 Aprlc 4973Европа 2011 - година на гората блок2 5.36
28 Aprlc 4975Европа 2011 - година на гората карнетка (марки малък размер)2 20.10
10 Junlc 4980Регионите , Северен централен4 6.23
2012
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
07 Aprlc 5019XX Национална антарктическа експедиция1 6.70
07 Aprlc 5020XX антарктическа експедиция блок1 40.20
30 Maylc 502650 години АЕБТРИ1 4.69
2013
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
01 Feblc 4965i25 години българска база на Антарктида1 53.60
22 Maylc 5083Екология резерват Мантарица1 3.35
17 Junlc 5089Регионите - Югозападан4 6.43
27 Octlc 510525 години сдружение зелени балкани1 1.94
2014
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
25 Octlc 5157/60Фауна – пойни птици4 6.43
2016
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
13 Seplc 5258Съвместно издание Република България и Израел. Миграция на птиците – бял щъркел1 4.29
07 Octlc 5262Уики обича Земята1 4.02
2017
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
21 Octlc 5324/27Врабчета4 13.40
2019
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
01 Feblc 5384/87Птици4 9.65
24 Aprlc 5398/99Европа 2019 - Защитени птици2 5.56
24 Aprlc 5400Европа 2019 - Защитени птици блок2 5.56
24 Aprlc 5402Европа 2019 - Защитени птици карнетка2 22.91
19 Octlc 5432/32Защитени видове в Бургаското езеро – видра (2 блока)2 32.76
2021
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
26 Aprlc 5500100 години Варна курортен град1 0.87
30 Auglc 5514/1590 години дипломатически отношения България - Аржентина2 5.36
23 Seplc 5520/20Велики пътешественици – Умберто Нобиле2 23.80
30 Declc 5542/45Фауна - дивеч4 80.00
30 Declc 5542AФауна - дивеч блок1 6.70
30 Declc 5542BФауна - дивеч неперфориран блок1 6.70
2022
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
04 Novlc 5558Орфей - мит и реалност1 4.02
07 Declc 5568/69Европа 2022 – истории и митове2 5.29
07 Declc 5570Европа 2022 – истории и митове - неперфориран блок1 5.29
07 Declc 5572Европа 2022 – истории и митове - карнетка1 21.84
2023
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
21 Octlc 5627/27Опазване на дивата природа - Черен лешояд2 20.16
01 Declc 5632/35Фауна - Критично застрашени птици в България4 9.18

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

6158 пощенски марки     

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2024