новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1931
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Octlc 256/2Въздушна поща (Голям гълъб)7 9.38
1934
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
26 Auglc 273/8Откриване на Шипченския паметник.6 40.20
21 Seplc 279/4Откриване на Шипченския паметник - II изд.6 40.20
1936
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
13 Auglc 325/7IV конгрес на славянските географи и етнографи3 6.70
1941
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
03 Octlc 461/5Обединена България - присъединяването на Македония, Тракия и Моравско.5 1.34
1946
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
02 Declc 616/2Партизани.7 0.54
1948
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
05 Jullc 703/6Паметник на Съветската армия.4 1.07
1949
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
31 Octlc 759/1Граничари.3 1.61
1953
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
18 Seplc 903/423 септември - Ден на народната армия.2 0.27
1954
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Declc 964/650 г. профсъюзно движение.3 0.40
1955
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
30 Jullc 993V световен фестивал на младежта и студентите.1 0.13
1957
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
08 Marlc 1050/528 март - Международен ден на жената.3 0.40
18 Jullc 1063VI Световен фестивал на младежта и студентите.1 0.13
13 Auglc 1065/6680 г. от Шипченската епопея.2 0.27
1958
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
23 Seplc 1128/2935 г. от Септемврийското въстание.2 0.27
29 Novlc 1140/44IV конгрес на ДСНМ.5 0.67
1959
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
08 Auglc 1185300 г. от основаването на Батак.1 0.13
1961
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Janlc 1254/59Народни носии.6 1.34
1962
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
01 Janlc 1332/46Надпечатки15 26.80
1966
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
10 Janlc 1653/58Пролет 1966.6 0.40
14 Novlc 1722/23IX конгрес на БКП.2 0.54
1968
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Novlc 1909/14Народни носии.6 1.34
1969
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
08 Auglc 1988/9325 г. Народна власт.6 0.67
05 Seplc 199625 г.строителни войски.1 0.13
1970
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Junlc 2080/83ЕКСПО 70-II част.4 0.67
03 Seplc 2095/96Редовни. Противопожарна охрана.2 0.27
1971
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
26 Junlc 217025 г.Гранични войски.1 0.13
13 Octlc 2197Редовни. 25 г. младежко бригадирско движение.1 0.13
1972
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
07 Marlc 2222VII конгрес на БПС 1972.1 0.20
1973
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
27 Feblc 2292/97Кукерски маски.6 2.01
16 Aprlc 2300Мир във Виетнам.1 0.40
1974
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
25 Aprlc 2401/03IV репуб. фестивал на худож. самодейност.3 0.20
1975
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
30 Junlc 2477/81Национални носии.5 1.07
1976
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Maylc 2554/5530 г. Гранични войски.2 0.27
20 Maylc 255630 г. младежко бригадирско движение.1 0.13
1983
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
17 Maylc 3213/18Народни носии.6 2.01
20 Jullc 3236/38Въздушна поща. Световна година на съобщенията.3 0.67
1984
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
12 Junlc 3313VI реп. фестивал на художествената самодейност.1 0.13
1987
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
25 Marlc 3579Х конгрес на Българските професионални съюзи.1 0.13
1993
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
16 Declc 4110/15Мъжки национални носии.6 0.40
1996
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
06 Maylc 4227/32Български военни униформи6 0.54
1997
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
14 Aprlc 4287/88Европа - митове и легенди.2 2.01
1998
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
27 Aprlc 4342/43Европа - национални фестивали и дни2 2.01
1999
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
10 Feblc 4381120 г. Трета българска държава6 2.14
2004
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
23 Janlc 4627Фестивал на кукерските игри "Сурва"1 4.82
2005
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
05 Octlc 4701/04Народни носии4 3.08
2010
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
26 Marlc 4922150 години от рождението на видни български военачалници5 5.63
2014
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
29 Aprlc 5133/34Европа 2014: Народни музикални инструменти2 5.36
29 Aprlc 5135Европа 2014: Народни музикални инструменти блок2 5.36
29 Aprlc 5137Европа 2014: Народни музикални инструменти карнетка2 17.42
10 Jullc 5145135 години Национална гвардейска част1 1.27
2015
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
06 Auglc 5194/96Народно творчество3 4.02
15 Auglc 5198Регионите в България – Югоизточен регион4 5.76
2016
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
27 Janlc 523225-ти Международен фестивал на маскарадните игри Сурва (СУРОВА)1 3.35
07 Octlc 5261100 години от създаване на „Велик е нашият войник“ – химн на Българската армия1 3.89
2017
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
09 Maylc 5307100 години от битката при Дойран1 2.81
2018
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
26 Seplc 5361/64130 години Български държавни железници4 10.05
2019
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
16 Maylc 5405140 години Български пощи1 5.88
20 Octlc 5433Български народни носии1 3.75
2020
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
11 Novlc 5476/76Габровски Карнавал1 11.26
19 Novlc 5478/78Приятелство с Казахстан – 175 години от рождението на Абай Кунанбаев и 1150 години от рождението на ал-Фараби2 25.20
11 Declc 5484Видове шах1 5.63
2021
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Auglc 551630 години от създаването на Федерация на културно-просветните дружества на каракачаните в България1 2.68
23 Seplc 5520/20Велики пътешественици – Умберто Нобиле2 23.80
2022
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
27 Octlc 5554/54130 години Пловдивски панаир2 18.76
07 Declc 5568/69Европа 2022 – истории и митове2 5.29
07 Declc 5570Европа 2022 – истории и митове - неперфориран блок1 5.29
07 Declc 5572Европа 2022 – истории и митове - карнетка1 21.84

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

6158 пощенски марки     

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2024