новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1947
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
06 Auglc 651/4Стопанско строителство4 0.27
1949
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
06 Aprlc 738/3Техн. постижения на демократичната младеж.6 0.80
05 Auglc 749/31 петгодишен народостопански план.5 1.34
04 Seplc 754/7Спорт.4 3.35
1950
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
23 Feblc 771/2Редовни.12 40.20
1953
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
17 Octlc 910/3Бьлгаро-съветска дружба.4 0.67
1954
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
12 Feblc 932/1Въздушна поща - Редовни.10 5.36
1957
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
08 Aprlc 1053Надпечатка.1 0.13
1959
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
03 Jullc 1168/84Петилетка в съкратени срокове17 6.70
08 Seplc 1192/9715 г. от Деветосептемврийското въстание.6 0.94
1962
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
01 Janlc 1332/46Надпечатки15 26.80
01 Novlc 1406/09VIII конгресна БКП.4 0.54
1964
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
09 Seplc 1529/3620 г. народна власт.8 0.67
1967
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Jullc 1786/97Стопански постижения.12 1.34

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

6161 пощенски марки     

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2024