новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1909
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Junlc 72/74Надпечатки в/у „Фердинанд 1901 г.".3 63.00
03 Jullc 75/79Надпечатки „1909".5 27.00
1910
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
01 Octlc 80/81Надпечатка „1910" в/у „Фердинанд 1901 г.".2 21.60
1911
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
14 Feblc 82/93Редовни - Изгледи и портрети.12 207.70
1912
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
02 Auglc 94/96Юбилейни - Фердинанд.3 40.00
1913
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
06 Auglc 97/3Освободителна война7 40.00
1915
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
06 Jullc 104Надпечатка 10/25 ст. в/у „Фердинанд 1911 г.".1 4.00
07 Novlc 105/1Редовни - изгледи и портрети II издание.7 10.00
1916
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
09 Marlc 112Надпечатка 3/1 ст. (т.н. Скопска надпечатка).1 8.04
1917
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Marlc 113/6Надпечатки - "Поща в Ромъния 1916-1917"4 10.00
14 Auglc 122/4Освобождението на Македония (Първо военно издание).8 5.36
1918
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
01 Janlc 125/7Освобождението на Македония (Второ военно издание).3 1.61
01 Jullc 128/1Юбилейни - Фердинанд.4 3.35

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

6158 пощенски марки     

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2024