новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2009
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
23 Janlc 4861Европейска филателна изложба 20091 1.14
06 Feblc 4862/65Юбилейни годишнини на бележити личности4 4.15
06 Feblc 4866Юбилейни годишнини на бележити личности блок1 33.50
02 Marlc 4867/68Екология - Стара планина (съвместно издание България - Сърбия)2 3.08
02 Marlc 4869Екология - Стара планина блок1 3.08
24 Marlc 4870120 години Национален природонаучен музей1 1.14
24 Marlc 4871120 години Национален природонаучен музей блок1 33.50
25 Marlc 4872130 години София столица на България1 1.14
27 Marlc 4873Да запазим полярните райони и ледниците2 5.36
30 Marlc 4875/7660 години Североатлантически договор2 4.02
31 Marlc 4877/80Велосипеди4 4.15
31 Marlc 4881Велосипеди блок1 33.50
09 Aprlc 488230 години от полета на първия български космонавт1 1.14
16 Aprlc 4883130 години възстановена българска държавност2 3.08
24 Aprlc 4884/87Кактуси4 5.23
24 Aprlc 4888Кактуси блок1 33.50
28 Aprlc 4889/90Европа - астрономия2 4.69
28 Aprlc 4891/92Европа - астрономия блок1 9.38
20 Maylc 489310 години ЕВРО1 1.94
27 Maylc 4894/97Годишнини на български художници4 4.15
28 Maylc 489880 години Локомотив София1 1.34
30 Maylc 4899/02Нощни птици4 6.70
16 Junlc 4903Европейска купа по супермото - European Supermoto Championship - Grand Prix Bulgaria блок1 1.34
17 Junlc 4904165 години от рождението на капитан Петко Войвода1 1.34
26 Junlc 4905130 години Министерство на вътрешните работи1 1.34
29 Junlc 4906130 години български съобщения2 4.02
20 Jullc 490740 години от стъпването на човек на Луната1 1.34
20 Jullc 490840 години от стъпването на човек на Луната блок неназъбен1 33.50
09 Octlc 4909140 години Българска Академия на Науките1 1.34
15 Octlc 4910130 години дипломатически отношения България - Италия1 3.35
01 Novlc 4911130 години български дипломатически отношения1 2.68
14 Novlc 491250 години Българска Национална Телевизия1 1.34
18 Novlc 4913/14История на българската авиация2 4.02
20 Novlc 4915Коледа1 1.14
07 Declc 4916100 години от рожението на Никола Вапцаров1 1.34

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

6149 пощенски марки     

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2024