новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1901
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
01 Octlc 53/64Редовни - Фердинанд.12 88.44 9.38
1903
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
01 Octlc 68Надпечатка 10/15 ст. в/у "Фердинанд 1901 г.1 73.70 1.34
1907
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
02 Auglc 69/71Юбилейни - Фердинанд.3 268.00 13.40
1909
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Junlc 72/74Надпечатки в/у „Фердинанд 1901 г.".3 63.00
1910
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
01 Octlc 80/81Надпечатка „1910" в/у „Фердинанд 1901 г.".2 21.60
1911
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
14 Feblc 82/93Редовни - Изгледи и портрети.12 207.70
1912
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
02 Auglc 94/96Юбилейни - Фердинанд.3 40.00
1913
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
06 Auglc 100/99Освободителна война7 40.00
1915
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
06 Jullc 104Надпечатка 10/25 ст. в/у „Фердинанд 1911 г.".1 4.00
07 Novlc 105/1Редовни - изгледи и портрети II издание.7 10.00
1917
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Marlc 113/6Надпечатки - "Поща в Ромъния 1916-1917"4 10.00
1918
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
01 Jullc 128/1Юбилейни - Фердинанд.4 3.35
1919
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
03 Octlc 134/1Редовни - Борис.8 1.34
1920
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
22 Junlc 142/1Надпечатка „За нашите пленници".10 2.68
1921
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
23 Marlc 164/6Редовни (Лондонско издание).13 40.20
11 Junlc 158/3Освобождението на Македония (Трето военно издание).6 10.72
1924
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
10 Novlc 186/3Надпечатки - нови номинали.8 6.00
1928
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Aprlc 218/9Надпечатка - самолет II2 116.58
03 Octlc 223/5Редовни.3 15.00
1930
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
12 Novlc 236/9Възпоменателни (сватбата на цар Борис III).4 4.02
1931
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
03 Aprlc 240/8Редовни - Цар Борис III.9 79.06
1935
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
04 Auglc 299/3Владислав Варненчик.5 40.20
06 Seplc 304/7Редовни - лъвче и Цар Борис III.4 174.20
1936
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
04 Aprlc 313/4Редовни - плодове, лъвче, Цар Борис III.12 6.00
1937
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
03 Octlc 333/5Възпоменателни - Княгиня Мария Луиза.3 1.34
03 Octlc 336Възпоменателна - Цар Борис III.1 0.27
22 Novlc 337Възпоменателен блок - Цар Борис III.1 13.40
1938
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
16 Junlc 358/2Възпоменателни - Княз Симеон.5 1.34
03 Octlc 363/7Юбилейни - Цар Борис III.5 4.00
1939
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
26 Aprlc 372/550 г. Български държавни железници.4 4.02
1940
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
10 Feblc 400/1Редовни- Цар Борис III.2 0.67
21 Seplc 433/6Добруджа.4 1.07
1941
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
03 Octlc 461/5Обединена България - присъединяването на Македония, Тракия и Моравско.5 1.34
1942
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
10 Seplc 471/6За пострадалите от войните.6 1.34
1944
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Feblc 491/5Траурни (перфорирани).5 1.68
28 Feblc 496/0Траурни (неперфорирани).5 1.68
12 Junlc 505Редовни - Симеон II.1 0.40
1945
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Marlc 524/2Надпечатки: „Събирайте...".9 2.68
2007
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
02 Maylc 47821100 г. От смъртта на княз Борис-Михаил I1 1.07
2008
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
22 Seplc 4847100 г. от провъзласяването на независимостта - блок1 2.01
2011
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
24 Janlc 4966125 години от формирането на 9 ти пехотен пловдивски полк1 1.34
30 Aprlc 49771700 години от издаването на сердикийския едикт за верска търпимост на император Галерий1 2.01
2012
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
07 Novlc 5054100 години от разкриване погребението на Кан Кубрат1 1.34
2013
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
16 Aprlc 5071100 години от балканската война4 6.43
30 Auglc 509370 години от смъртта на Цар Борис1 3.35
2014
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
10 Jullc 5145135 години Национална гвардейска част1 1.27
10 Novlc 5162570 години от битката на народите край Варна1 3.35
25 Novlc 51651000 години от Беласишката битка, известна като битката при Самуиловата крепост1 2.01
2015
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
08 Novlc 5222830 години от въстанието на болярите Петър и Асен1 2.68
2017
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
16 Junlc 5312Известни българи-филателисти. Н.В. Цар Симеон II – почетен председател на СБФ1 2.81
2018
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Auglc 53601300 години от победата на кан Тервел над арабската армия, обсадата на Цариград на 15 август 718 г.1 3.75
20 Novlc 5376100 години от възкачването на трона на Борис III – цар на българите1 4.02
2022
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
07 Declc 5568/69Европа 2022 – истории и митове2 5.29
07 Declc 5570Европа 2022 – истории и митове - неперфориран блок1 5.29
07 Declc 5572Европа 2022 – истории и митове - карнетка1 21.84

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

6158 пощенски марки     

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2024