новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 |
1972
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
08 Janlc 22091 000 000 тона кораби.1 0.40
21 Janlc 2210/12100 г. от рожд. на Г. Делчев, Я. Сандански, Д. Груев.3 0.34
10 Feblc 2213/14V св. п-во по худож. гимнастика Хавана 1972.2 0.67
10 Feblc 2215V св. п-во похудож. гимн. Хавана 1972, блок.1 1.34
20 Feblc 2216/21Национална художествена галерия.6 1.61
07 Marlc 2222VII конгрес на БПС 1972.1 0.20
29 Marlc 2223/28Владимир Димитров-Майстора.6 1.61
30 Aprlc 2229Световен месец на сърцето, април 1972.1 0.67
06 Maylc 2230/31Венеция - ЮНЕСКО.2 0.34
08 Maylc 2232/4090 г. от рождението на Г.Димитров 1882-1972.9 3.35
08 Maylc 224190 г. от рождението на Г.Димитров, блок.1 2.01
12 Maylc 2242/43250 г. от рождението на Паисий Хилендарски.2 0.34
18 Junlc 224490 г. от рождението на Г.Димитров, блок.1 2.68
25 Junlc 2245/50XX летни олимпийски игри Мюнхен '1972.6 2.01
25 Junlc 2251XX летни олимпийски игри Мюнхен '1972, блок.1 2.14
06 Jullc 2252100 г. от смъртта на Ангел Кънчев.1 0.13
16 Seplc 2253/58Черноморски курорти.6 1.61
28 Seplc 2259/63Олимпийска слава Мюнхен '72.5 1.61
30 Octlc 2264/68Бойци антифашисти.5 0.40
03 Novlc 226950 г. СССР.1 0.27
25 Novlc 2270/76Флора.7 3.35
27 Novlc 2277Надп. „Св. първенец по вдигане на тежести".1 0.80
28 Novlc 2278150 г. от рождението на Д. Чинтулов.1 0.13
27 Declc 2279/84Народно творчество - накити.6 1.34

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

6161 пощенски марки     

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2024