новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 |
1973
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
24 Janlc 2285/88Бълг. подводни изследвания на Черно море.4 1.34
24 Janlc 2289Бьлг. подводни изследвания на Черно море, блок.1 2.68
19 Feblc 2290/91100 г. от смъртта на В. Левски.2 0.54
27 Feblc 2292/97Кукерски маски.6 2.01
21 Marlc 2298500 г. от рождението на Николай Коперник.1 0.67
03 Aprlc 2299Надпечатка „Посетете България", блок.1 8.04
16 Aprlc 2300Мир във Виетнам.1 0.40
04 Maylc 2301Надпечатка „ИБРА '73 - Мюнхен" - зелена.1 40.20
04 Maylc 2302Надпечатка „ИБРА '73 - Мюнхен" - сива.1 335.00
15 Maylc 2303/08Полски цветя.6 5.36
02 Junlc 2309/10125 г. от рождението на Христо Ботев.2 0.54
06 Junlc 2311/1250 г. от Юнското въстание.2 0.13
14 Junlc 2313/1450 г. от смъртта на Александър Стамболийски.2 1.61
29 Junlc 2315/20Редки бозайници.6 6.70
30 Jullc 2321/24Изгледи.4 1.61
20 Auglc 2325/2850 г. Септемврийско въстание.4 0.67
27 Auglc 2329VIII световен конгрес на профсъюзите във Варна.1 0.40
29 Auglc 2330/31Олимпийски конгрес Варна 2 1.07
29 Auglc 2332Олимпийски конгрес Варна 1 2.68
29 Auglc 2333Олимпийски конгрес Варна 1 8.04
29 Auglc 2334Олимпийски конгрес Варна 1 201.00
24 Seplc 2335/43Боянска църква.9 4.02
24 Seplc 2344Боянска църква, блок.1 3.35
29 Seplc 2345/4675 г. от рожд. и 50 г. от смьртта на Хр. Смирненски.2 0.34
10 Octlc 2347Декларация за правата на човека.1 0.34
23 Octlc 2348/55История на България. .8 1.61
29 Octlc 2356/61Ветроходство- перфорирани.6 2.14
29 Octlc 2362/67Ветроходство- неперфорирани.6 4.02
10 Novlc 2368/7325.г. Национална художествена галерия.6 2.14
10 Novlc 237425.г. Национална художествена галерия, блок.1 2.01
12 Declc 2375Световно първенство по футбол Мюнхен 1 2.68

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

6161 пощенски марки     

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2024