новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 |
1974
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Janlc 2376/82Народно творчество - дърворезба.7 1.07
28 Janlc 2383/8450 г. от смъртта на В.И.Ленин.2 0.40
28 Janlc 238550 г. от смъртта на Димитър Благоев.1 0.13
01 Feblc 2386/91Домашни животни.6 1.34
11 Feblc 239225 г. СИВ.1 0.40
25 Marlc 2393/98Световно първенство по футбол Мюнхен 6 2.01
25 Marlc 2399Св. първенство по футбол Мюнхен 74, блок.1 2.01
25 Marlc 2400Св. първенство по футбол Мюнхен 1 107.20
25 Aprlc 2401/03IV репуб. фестивал на худож. самодейност.3 0.20
25 Aprlc 2404/06IV републиканска спартакиада.3 0.67
20 Maylc 2407ФИА - пролетен конгрес София.1 0.27
20 Maylc 2408/11Световна младежка изложба „Младост 4 0.67
20 Maylc 2412Световна младежка изложба „Младост 1 1.07
23 Maylc 2413Световна младежка изложба „Младост 1 2.01
20 Junlc 241494 сесия на ИС на ЮНЕСКО.1 0.34
22 Junlc 2415/20Градински цветя.6 2.68
22 Junlc 2421Градински цветя, блок.1 2.01
05 Auglc 2422/23100 г. Всемирен пощенски съюз (УПУ).2 0.40
05 Auglc 2424100 г. Всемирен пощенски съюз (УПУ), блок.1 1.34
05 Auglc 2425100 г. Всемирен пощенски съюз (УПУ), блок. Неназъбен1 67.00
12 Auglc 2426/2730 г. ДПО „Септемврийче".2 0.13
12 Auglc 242830 г. ДПО „Септемврийче", блок.1 0.80
29 Auglc 2429/33Девети септември 1944-1974.5 0.54
18 Seplc 2434Межд. филателна изложба „Стокхолмия '74", блок.1 2.68
19 Octlc 2435/36XVIII св. п-во по спортна гимнастика Варна 2 0.27
29 Octlc 2437Конф. за сигурност и сьтрудн. в Европа 1974, блок.1 1.34
29 Octlc 2438Конф. за сигурност и сьтрудн. в Европа 1974, блок, неперфориран, номериран.1 107.20
20 Novlc 2439Редовни - Пощенски код.1 0.13
05 Declc 2440Нова година.1 0.53
28 Declc 2441/48История на България -1300 г. българска държава.8 1.07

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

6161 пощенски марки     

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2024