новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
2024
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
29 Janlc 5647/48Български народни будители II2 3.02
23 Feblc 5649/49Китайска Нова година – Година на Дървения дракон2 18.76
26 Aprlc 5650Бусинска керамика1 4.42
26 Aprlc 5651200 години от отпечатването на Рибния буквар1 1.21
26 Aprlc 5652200 години от откриването на Брайловата азбука1 3.62
16 Maylc 5653125 г. от рождението на Дечко Узунов1 1.81
17 Maylc 5654/55Европа 2024 – подводна фауна и флора2 5.43
17 Maylc 5656Европа 2024 – подводна фауна и флора блок1 5.43
17 Maylc 5658Европа 2024 – подводна фауна и флора - карнетка1 17.55

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

6158 пощенски марки     

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2024