новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
2023
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
05 Janlc 5587175 години от рождението на Христо Ботев1 1.68
26 Janlc 558825 години Софийско метро1 4.02
07 Feblc 5589Китайска Нова година – Година на Черния воден заек1 4.42
07 Feblc 5590/90Китайска Нова година – Година на Черния воден заек (2 блока)2 21.00
15 Feblc 5591200 години от рождението на Добри Чинтулов1 1.68
15 Feblc 5592150 години от рождението на Борис Дрангов1 1.68
15 Feblc 5593125 години от рождението на Асен Разцветников1 1.68
16 Feblc 5594125 години от първите новини на БТА1 1.68
17 Feblc 5595150 години от обесването на Васил Левски1 1.01
10 Marlc 559680 години от спасяването на българските евреи1 4.42
27 Marlc 5597110 години от Балканските войни1 2.55
28 Marlc 5598200 години от рождението на Найден Геров1 1.68
07 Aprlc 5599Фосилна фауна от Миоцена по българските земи - блок1 8.84
07 Aprlc 5599Фосилна фауна от Миоцена по българските земи - 4 малки листа4 59.40
07 Aprlc 5599Фосилна фауна от Миоцена по българските земи - номериран малък лист1 23.76
07 Aprlc 5603110 години от създаването на Военна академия Георги Стойков Раковски1 1.01
21 Aprlc 5604/07Българска култура и изкуство4 5.36
11 Maylc 5608550 години от рождението на Николай Коперник1 3.62
18 Maylc 5610100 години Български олимпийски комитет1 4.42
18 Maylc 5609120 години пристанище Бургас1 1.01
26 Maylc 5611/12Европа 2023 – Мирът най-голямата ценност на човечеството2 5.29
26 Maylc 5613Европа 2023 – Мирът най-голямата ценност на човечеството, блок1 5.29
26 Maylc 5615Европа 2023 – Мирът най-голямата ценност на човечеството - карнетка1 16.62
12 Junlc 561770 години от основаването на Университетa по хранителни технологии – Пловдив1 1.01
13 Junlc 5618100 години от рождението на Генко Генков1 4.42
16 Junlc 5619/19XX международно изложение "Пчеларство - Плевен 2023"2 19.46
16 Junlc 4623IAПлевен фила 2023 "Нощни пеперуди"2 6.83
05 Seplc 5620120 години дипломатически отношения между Република България и САЩ1 3.35
12 Seplc 562130 години от създаването на PostEurop1 1.01
12 Seplc 4625IABALKANFILA XIX Belgrade - Serbia Нощни пеперуди1 10.85
25 Seplc 562275 години от началото на артилерийското образование в България1 1.01
13 Octlc 5623100 г. ветеринарномедицинско образование в България1 2.55
20 Octlc 5624/25Български народни будители2 2.68
20 Octlc 5626125 години от рождението на Димитър Талев1 1.68
21 Octlc 5627/27Опазване на дивата природа - Черен лешояд2 20.16
07 Novlc 562850 години Национален исторически музей1 1.01
08 Novlc 5629125 години от рождението на Христо Смирненски1 1.01
29 Novlc 5630Поморийски солници1 4.42
01 Declc 5631140 години от създаването на Хидрографската служба на Военноморските сили1 4.42
01 Declc 5632/35Фауна - Критично застрашени птици в България4 9.18
01 Declc 5636Коледа 20231 1.01
02 Declc 5637/37130 години организирано филателно движение в България ( 2 блока )2 19.60
11 Declc 5638100 години от рождението на Любен Зидаров1 1.21
12 Declc 5639125 години от рождението на арх. Захари Илиев1 2.55
22 Declc 5640/41Полски цветя2 3.02
22 Declc 5642200 години от рождението на Станислав Доспевски1 1.21
28 Declc 5643Транспорт – транспортни средства, използвани от Червения кръст1 9.18

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

6158 пощенски марки     

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2024