новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1986-03-07 Халеева комета, блок.
Mi#BLOCK162A
Sc#3153
LC#3495
Схема на Слънчевата система и пътят на кометата през 1910-1986 г.; космическите спътници “Планета 1”, “Вега”, “Джото” и “Пионер”, портрет на Едмънд Халей и телескопа в обсерваторията Рожен
тираж 180 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (1) 1.61 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2021