новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1950-02-23 Редовни.
формат 31,5x21 mm; листа 10x10; художник V. Tomov, P. Balkov, St. Penchev, O. Bogdanov
Mi#723
Sc#678
LC#771
1lv. минно дело
тираж 5 000 000
Mi#724
LC#772
1lv. минно дело
тираж 20 000 000
Mi#725
Sc#679
LC#773
2lv. първият български локомотив, 1948 г.
тираж 5 000 000
Mi#726
LC#774
2lv. първият български локомотив, 1948 г.
тираж 20 000 000
Mi#727
Sc#680
LC#775
3lv. корабостроителница “Кораловаг”
тираж 5 000 000
Mi#728
Sc#681
LC#776
4lv. трактор от ТКЗС
тираж 5 000 000
Mi#729
LC#777
4lv. трактор от ТКЗС
тираж 20 000 000
Mi#730
Sc#682
LC#778
5lv. Машинно-тракторна станция
тираж 5 000 000
Mi#770
Sc#682A
LC#779
9lv. Машинно-тракторна станция
тираж 1 000 000
Mi#771
Sc#683
LC#780
10lv. ТЕЦ “Сталин” (сега “София”)
тираж 1 000 000
Mi#772
Sc#684
LC#781
15lv. текстилна промишленост
тираж 1 000 000
Mi#773
Sc#685
LC#782
20lv. текстилна промишленост
тираж 1 000 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (12) 12.00 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020