новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1964-02-21 Зимни олимпийски игри Инсбрук.
формат 42x27,5 mm; перф. L 10 1/2; листа 5x5; художник R. Stanoeva, Al. Sertev, D.Vlaev
Mi#1426
Sc#1311
LC#1482
1st.
тираж 3 400 000
Mi#1427
Sc#1312
LC#1483
2st.
тираж 3 400 000
Mi#1428
Sc#1313
LC#1484
3st.
тираж 2 400 000
Mi#1429
Sc#1314
LC#1485
5st.
тираж 1 400 000
Mi#1430
Sc#1315
LC#1486
10st.
тираж 400 000
Mi#1431
Sc#1316
LC#1487
13st.
тираж 400 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (6) 1.07 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
N 1484 без кафяв цвятn.a. MNHn.a. used
LC#1482/87
2 бр първодневен плик, номериран, червен печат, Зимни олимпийски игри Инсбрукn.a. MNHn.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020