новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2020-09-02 Велики пътешественици – Витус Йонасен Беринг ( 2 блока )
формат 50x25 mm; художник Emilian Stankev
LC#5463
0.65st блок Витус Беринг - хартия с УВ
тираж 1800
LC#5463
0.65st блок Витус Беринг
тираж 1800
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (2) 18.76 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020