новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        

2019-07-12 140 години Министерство на финансите формат 25/50 mm; перф. 13; листа 4x10; 140th anniv Ministry of Finance
140th anniversary of the diplomatic relation Bulgaria-Russia2019-07-09 140 години от установяването на дипломатически отношения между Република България и Руска Федерация формат 25 x 40 mm; перф. 13;
2019-06-28 30 години от приемането на въоръжение на самолет МиГ-29 формат 150 x 105 mm; перф. imperf; MiG-29
Periodic Table2019-06-24 Международна година на периодичната таблица на химическите елементи формат 50 x 25 mm; перф. 13; листа 4 x 10;
2019-06-14 100 години Зонта Интернешънъл перф. 13 : 13 1/4; листа 4x10; 100th anniv of Zonta International
140th anniv Ministry of Internal Affairs2019-06-10 140 години Министерство на вътрешните работи формат 70 x 86 mm; перф. 13 : 13 1/4;
2019-05-31 70 години Съвет на Европа и 60 години Европейски съд по правата на човека формат 85x80 mm; перф. 13 1/4 : 13; 70th anniv of the Council of Europe
140th anniv of Bulgarian Diplomacy2019-05-29 140 години Българска дипломация формат 50x25 mm; перф. 13; листа 4x10;
2019-05-21 75 години от рождението на проф. Стефан Груев перф. 13 1/4 : 13; 75 years since the birth of Prof. Stefan Gruev
 140 years of Bulgarian Posts2019-05-16 140 години Български пощи формат 95 x 71 mm mm; перф. 13 1/4 : 13;
2019-05-03 Посещение на папа Франциск в България формат 25x50 mm; перф. 13; листа x 3; Pope Francis in Bulgaria

SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2019