новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        

2022-07-20 Културно историческо наследство от българските земи - малък лист перф. 13; листа x8; Cultural and historical heritage from the Bulgarian lands - mini sheet
120 years since the launch of the first tram in Sofia2021-12-30 120 години от пускането в движение на първия трамвай в София формат 83x89 mm; перф. 13 1/4:13;
2021-12-30 Фауна - дивеч формат 45x25 mm; перф. 13:13; листа 3x3; Fauna - Game
Fauna - Game s/s2021-12-30 Фауна - дивеч блок формат 147x84 mm; перф. 13:13;
2021-12-30 Фауна - дивеч неперфориран блок формат 147x87 mm; Fauna - Game imperf s/s
Culture and art2021-12-30 Култура и изкуство формат 25x50 mm; перф. 13:13 1/4; листа 8x5;
2021-12-17 30 години от основаването на Атлантическия клуб в България формат 39x28.5 mm; 30 years since the founding of the Atlantic Club in Bulgaria
Bulgarian scientists2021-12-16 Български учени - 125 години от рождението на акад. Никола Обрешков и 125 години от рождението на акад. Георги Наджаков формат 50x25 mm; перф. 13 1/4:13; листа 8x5;
2021-12-14 40 години Национален дарителски фонд 13 века България формат 25x50 mm; перф. 13:13 1/4; листа 8x5; 40 years National Donation Fund 13th century Bulgaria
125th anniversary of the National Academy of Arts2021-12-13 125 години Национална художествена академия формат 25x50 mm; перф. 13:13 1/4; листа 8x5;
2021-12-11 Булколекто 2021 - Китайска година на тигъра 2022 перф. 13:13 ; Bulcollecto 2021 - Chinese year of the tiger 2022

SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2022