новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        

2019-05-03 Посещение на папа Франциск в България формат 25x50 mm; перф. 13; листа x 3; Pope Francis in Bulgaria
Europa 2019 - Protected Birds2019-04-24 Европа 2019 - Защитени птици формат 40 x 25 mm; перф. 13 1/4 : 13;
2019-04-24 Европа 2019 - Защитени птици блок формат 76 x 106 mm; перф. 13 1/4 : 13; Europa 2019 - Protected Birds S/S
Europa 2019 - Protected Birds booklet 2019-04-24 Европа 2019 - Защитени птици карнетка перф. imperf; листа 2 x 2;
2019-04-22 Ахалтекински кон - гордост и слава на туркменския народ формат 75 x 74 mm; перф. 13; Ahalteke horse - pride and glory of the Turkmen people
40 years since the space flight of Georgi Ivanov2019-04-10 40 години от космическия полет на Георги Иванов формат 29 x 40 mm mm; перф. 13 : 13 1/4; листа 5x10;
2019-04-02 140 години София – столица на България формат 32.5 x 43 mm mm; перф. 13; 140 years Sofia - the capital of Bulgaria
120th anniversary of birth of Pancho Vladigerov2019-03-21 120 години от рождението на Панчо Владигеров перф. 13; листа 4x10;
2019-03-20 140 години от рождението на Алберт Айнщайн формат 45/25 mm; перф. 13; 140th anniversary of birth of Albert Einstein
140th Birth Anniv of Aleksandar Stamboliyski2019-03-01 140 години от рождението на Александър Стамболийски формат 39x28,5 mm; перф. 13; листа 5x10;
2019-02-28 Велики пътешественици – Робърт Скот формат 86 x 81 mm; перф. 13 1/4 : 13; Great explorers - Robert Scott

SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2019