новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        

2018-09-26 130 години Български държавни железници формат 43 x 32.5 mm; перф. 13; 130th anniversary of Bulgarian State Railways
1300 anniv of the victory of kan Tervel over the Arabs 15.08.7182018-08-15 1300 години от победата на кан Тервел над арабската армия, обсадата на Цариград на 15 август 718 г. формат 95 x 80 mm; перф. 13 1/4 : 13;
2018-07-20 80 години Съюз на българските филателисти формат 155 x 96 mm; перф. 13 : 13 1/4; 80th anniversary of the Union of Bulgarian Philatelists
140th anniversary modern Bulgarian Army2018-07-20 140 години от създаването на модерна Българска армия формат 75 x 55 mm; перф. 13 1/4 : 13;
2018-06-14 Световно първенство по футбол – Русия 2018 формат 50 x 25 mm; перф. 13; листа 2 x 2; FIFA World Cup Russia 2018
30th anniversary of the space flight of A. Alexandrov - s/s2018-06-05 30 г. от космическия полет на Александър Александров на орбиталния комплекс Мир - блок формат 29x54 mm; перф. 13 : 13 1/4;
2018-05-19 25 години от основаването на Обединената Велика Ложа на България формат 29x54 mm; перф. 13; 25th anniversary United Grand Lodge of Bulgaria
25th anniversary United Grand Lodge of Bulgaria – s/s2018-05-19 25 години от основаването на Обединената Велика Ложа на България -блок формат 29x54 mm; перф. 13:13 1/4 ;
2018-05-16 Българско Председателство на Съвета на ЕС формат 29x44 mm; перф. 13:13 1/4 ; листа 10x5; Bulgarian Presidency of the Council of the EU
75th birth anniversary of Georgi Asparuhov S/s2018-05-04 75 години от рождението на Георги Аспарухов - блок формат 54 x 29 mm; перф. 13 1/4 : 13;
2018-04-25 Европа 2018 - мостове формат 25 x 40 mm; перф. 13 : 13 1/4; листа 2 x 2; Europa 2018: Bridges

SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018