startcontactcomanda de verificaresfaturicoş
and or
        
romania
Notă: Puteți să comandați numai serii complete pe această pagină, dacă acestea sunt disponibile. Faceți clic pe numele seriei pentru a vizualiza detaliile și imaginile. De asemenea, veți putea verifica plicurile din prima zi, curiozitățile și variațiile pentru valorile individuale.

Vă rugăm să alegeți modul de afișare a paginilor: fără imagini cu imagini

1945
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
20 Maylc 171/1Primul Congres General ARLUS4 3.57
20 Maylc 172Primul Congres General ARLUS coliţă nedantelată1 21.78
30 Junlc 173/3Confederaţia Generală a Muncii, dantelat3 25.41
30 Junlc 173a/3aConfederaţia Generală a Muncii, nedantelat3 69.30
23 Auglc 179/9Frontul Plugarilor2 7.48
05 Declc 186/6Conferinţa sindicală mondială Paris4 147.40
1946
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
01 Feblc 189/9Frontul Plugarilor (supratipar) 1 ’8 14.74
06 Marlc 190/0Reforma agrară5 3.75
01 Maylc 195/51 Mai - Ziua Muncii5 4.08
01 Junlc 191Reforma agrară coliţă dantelată1 27.34
28 Jullc 197/7Tineretul Progresist5 3.75
20 Octlc 202/2Congresul ARLUS5 3.22
25 Octlc 203Congresul ARLUS coliţă dantelată1 18.18
1947
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
15 Janlc 206/6Seceta4 2.55
15 Janlc 207Seceta coliţă nedantelată1 13.53
25 Feblc 208/8Pacea4 2.55
04 Marlc 209/9CGM 3 2.55
07 Novlc 224/4Apărarea Patriotică5 5.55
1948
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
25 Janlc 226Recensământul1 2.00
15 Marlc 230/0Uniunea Tineretului Muncitor5 14.35
08 Aprlc 232/2Constituţia R.P.R.3 8.97
01 Maylc 233/31 Mai - Ziua Muncii4 52.50
08 Jullc 237/7Uzuale - stema R.P.R. (filigran MM)8 8.25
29 Octlc 241/1Al ll-lea Congres ARLUS4 76.38
30 Declc 248Un an de la proclamarea R.P.R.1 1.61
1949
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
21 Janlc 25025 de ani de la moartea lui V.l. Lenin dantelat1 1.64
10 Feblc 253/3Uzuale - stema R.P.R. (filigran R.P.R.)7 10.58
22 Marlc 25230 de ani de la moartea lui I.C. Frimu dantelat1 1.75
22 Marlc 252a30 de ani de la moartea lui I.C. Frimu nedantelat1 2.52
01 Novlc 257aPrietenia româno-sovietică nedantelat1 2.34
01 Novlc 257Prietenia româno-sovietică1 1.05
21 Declc 259aI.V. Stalin nedantelat1 8.55
21 Declc 259I.V. Stalin1 4.48
1950
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
30 Aprlc 265/5Un an de la înfiinţarea Organizaţiei de Pionieri3 26.04
01 Maylc 264a1 Mai nedantelat1 2.24
01 Maylc 2641 Mai1 3.50
01 Maylc 266/6Uzuale - stema R.P.R.15 24.15
20 Jullc 268/82 ani de la naţionalizare4 4.29
09 Seplc 270/0Lupta pentru pace2 1.47
06 Octlc 272Săptămâna prieteniei româno-maghiare (supratipar)1 3.00
06 Octlc 271Luna prieteniei româno-sovietice1 3.33
02 Novlc 274/4Al lll-lea Congres General ARLUS2 3.30
1951
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
12 Feblc 276/6Expoziţia tehnică, industrială şi agricolă (dantelat şi nedantelat)4 7.40
26 Aprlc 277/7Ordine şi medalii (dantelat şi nedantelat)8 16.45
08 Maylc 279/9Pionieri3 17.02
21 Jullc 282Filimon Sârbu1 1.80
23 Auglc 287Ordinul „Apărarea Patriei"1 2.10
11 Octlc 290/0ARLUS2 4.20
22 Declc 291Pavel Tcacenco1 2.52
1952
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
29 Aprlc 324Medalia „Secera şi ciocanul"1 12.95
07 Novlc 331/1Luna prieteniei româno-sovietice2 19.25
10 Declc 334Constituţia Construirii Socialismului1 9.00
30 Declc 335A 5-a aniversare a proclamării R.P.R.1 17.50
1953
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
25 Janlc 337/7Al lll-lea Congres al Sindicatelor din R.P.R.3 13.40
13 Feblc 338A XX-a aniversare a luptelor ceferiştilor de la atelierele Griviţa Roşie1 14.35
20 Marlc 3405 ani de la tratatul de prietenie cu URSS1 12.30
11 Maylc 34270 de ani de la moartea lui K. Marx1 13.40
07 Octlc 354/4Luna prieteniei româno-sovietice2 13.68
1954
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
21 Janlc 35930 de ani de la moartea lui V. 1. Lenin1 12.40
22 Octlc 377/7Luna prieteniei româno-sovietice2 7.50
1955
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
22 Aprlc 383/385 de ani de la naşterea lui V.l. Lenin3 19.25
1956
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
29 Maylc 405A 85-a aniversare a Comunei din Paris1 9.20
23 Jullc 4205 ani de la înfiinţarea G.A.C. (inscripţie greşită)1 57.75
23 Jullc 4217 ani de la înfiinţarea G.A.C. 1 7.60
1957
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
06 Novlc 443/340 de ani de la Revoluţia Socialistă din octombrie3 10.08
30 Declc 449/910 ani de la proclamarea R.P.R.3 11.52
1958
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
13 Declc 46840 de ani de la luptele muncitorilor din 13 decembrie 19181 2.97
1959
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
20 Auglc 476A XV-a aniversare a eliberării României1 3.00
20 Auglc 477A XV-a aniversare a eliberării României coliţă nedantelată1 7.00
1960
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
20 Aprlc 49290 de ani de la naşterea lui V. Lenin coliţă dantelată1 20.35
20 Aprlc 491/190 de ani de la naşterea lui V. Lenin2 6.00
20 Junlc 501Al lll-lea Congres al P.M.R.1 3.50
20 Octlc 50740 de ani de la greva generală din 19201 3.06
05 Novlc 509A 15-a aniversare a Federaţiei Mondiale a Tineretului Democrat1 3.06
1961
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
29 Aprlc 518/840 de ani de la înfiinţarea P.C.R.2 5.29
29 Aprlc 51940 de ani de la înfiinţarea P.C.R. coliţă nedantelată1 8.64
04 Declc 533Al V-lea Congres Sindical Mondial1 1.34
1962
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
27 Aprlc 536/6încheierea colectivizării agriculturii3 3.23
30 Declc 553A XV-a aniversare a proclamării R.P.R. 19631 2.55
1963
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
16 Feblc 55430 de ani de la luptele muncitorilor ceferişti şi petrolişti1 2.17
1964
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
23 Auglc 587/7A XX-a aniversare a eliberării patriei4 4.40
23 Auglc 588A XX-a aniversare a eliberării patriei coliţă nedantelată1 7.14
1965
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
06 Seplc 612A Vl-a Conferinţă a miniştrilor P.T.T. din ţările socialiste1 1.03
1966
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
15 Marlc 623Gh. Gheorghiu-Dej -1 an de la moarte1 1.47
15 Marlc 624Gh. Gheorghiu-Dej -1 an de la moarte coliţă nedantelată1 8.25
1967
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
04 Novlc 661100 de ani de la apariţia lucrării „Capitalul" de Karl Marx1 3.36
04 Novlc 660A 50-a aniversare a Revoluţiei din octombrie1 1.65
06 Novlc 663/3Stema R.S.R. (uzuale)3 3.38
26 Declc 666/620 de ani de la Proclamarea Republicii4 5.10
1969
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
06 Auglc 705Al X-lea Congres al P.C.R.1 1.76
23 Auglc 707/7A 25-a aniversare a eliberării României de sub jugul fascist3 1.67
1970
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
21 Aprlc 725100 de ani de la naşterea lui V.l. Lenin1 1.47
09 Maylc 72725 de ani de la victoria asupra fascismului - 9 mai1 1.00
10 Jullc 734150 de ani de la naşterea lui Friedrich Engels1 1.40
1971
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
08 Maylc 764/4Semicentenarul P.C.R.3 1.44
1972
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
10 Marlc 786Semicentenarul U.T.C.1 1.47
30 Declc 813/3A XXV-a aniversare a Proclamării Republicii3 4.75
1974
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
20 Auglc 859/930 de ani de la insurecţia din 23 August2 1.50
25 Novlc 865/5Congresul al Xl-lea al P.C.R.2 1.40
1975
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
10 Feblc 87210 ani de la proclamarea R.S.R.1 1.20
1976
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
15 Junlc 917Stema R.S.R., policromie (uzuale)1 1.10
1977
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
25 Declc 947/730 de ani de la Proclamarea Republicii în România3 1.70
1978
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
11 Junlc 95830 de ani de la naţionalizare1 1.20
1979
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
20 Auglc 985/5A 35-a aniversare a eliberării patriei2 1.60
15 Octlc 990Al Xll-Iea Congres al P.C.R. - coliţă dantelată1 5.55
1981
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
20 Aprlc 102960 de ani de la făurirea P.C.R.1 1.64
1982
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
29 Marlc 1051/5160 de ani de la crearea U.T.C.6 4.65
16 Declc 1067/67Conferinţa Naţională a P.C.R.2 1.50
27 Declc 1068/68A 35-a aniversare a Proclamării Republicii2 1.50
1983
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
22 Jullc 107850 de ani de la luptele muncitorilor din 19331 1.52
1984
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
30 Aprlc 109845 de ani de la demonstraţiile din 19391 1.65
17 Novlc 1115Al Xlll-lea Congres al P.C.R. - coliţă dantelată1 8.70
1985
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
09 Maylc 112440 de ani de la victoria asupra fascismului1 1.54
14 Maylc 1125Congresul al Xll-lea al U.T.C.1 0.72
29 Jullc 1132/3220 de ani de la Congresul al IX-lea al P.C.R.4 4.80
05 Auglc 1133/3320 de ani de la Proclamarea Republicii Socialiste România2 1.50
1986
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
08 Maylc 115665 de ani de la făurirea P.C.R.1 8.50
1987
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
18 Marlc 1174/7465 de ani de la crearea U.T.C.3 2.70
25 Aprlc 117525 de ani de la încheierea cooperativizării agriculturii1 1.68
26 Declc 119370 de ani de la Revoluţia din octombrie1 2.00
30 Declc 119640 de ani de la Proclamarea Republicii1 0.80
1988
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
26 Janlc 1197Aniversarea a 70 de ani şi a peste 55 de ani de activitate revoluţionară Nicolae Ceauşescu, preşedintele R.S.R.1 9.00
29 Declc 121370 de ani de la făurirea Statului Naţional Unitar Român (1 decembrie 1918)1 1.84
1989
datanumereleserii de numevalorilecurat
preț RON
imprimare
preț RON
01 Maylc 121850 de ani de la Demonstraţia dini mai 19391 1.52
01 Maylc 121950 de ani de la Demonstraţia dini mai 1939 coliţă dantelată1 34.00
21 Auglc 1223A 45-a aniversare a Revoluţiei de la 23 august1 1.52
20 Novlc 1231Al XlV-lea Congres al P.C.R.1 1.44
20 Novlc 1232Al XlV-lea Congres al P.C.R. coliţă dantelată1 20.00

SELECTEAZA TARA

7853 mărci poștale     

SELECTEAZA LIMBA

SELECTAȚI ANI
romania

1903-1912

1913-1922

1923-1932

1933-1942

1943-1952

1953-1962

1963-1972

1973-1982

1983-1992

1993-2002

2003-2012

2013-2022

2023-2024