новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

2019
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
17 Janlc 5382Глаголица1 2.01
17 Janlc 5383Български шевици1 2.01
01 Feblc 5384/87Птици4 6.90
08 Feblc 5388140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция1 2.68
15 Feblc 538950 години от създаването на Държавно предприятие Ръководство на въздушното движение1 2.68
20 Feblc 539015 години България в НАТО1 2.68
28 Feblc 5391/91Велики пътешественици – Робърт Скот2 18.76
01 Marlc 5392140 години от рождението на Александър Стамболийски1 0.87
20 Marlc 5393140 години от рождението на Алберт Айнщайн1 4.02
21 Marlc 5394120 години от рождението на Панчо Владигеров1 0.87
02 Aprlc 5395140 години София – столица на България1 2.01
10 Aprlc 539640 години от космическия полет на Георги Иванов1 2.01
22 Aprlc 5397/97Ахалтекински кон - гордост и слава на туркменския народ2 18.76
24 Aprlc 5398/99Европа 2019 - Защитени птици2 3.95
24 Aprlc 5400Европа 2019 - Защитени птици блок2 3.95
24 Aprlc 5402Европа 2019 - Защитени птици карнетка2 16.48
03 Maylc 5404Посещение на папа Франциск в България1 2.68
16 Maylc 5405140 години Български пощи1 2.01
21 Maylc 540675 години от рождението на проф. Стефан Груев1 1.34
29 Maylc 5407140 години Българска дипломация1 2.01
31 Maylc 540870 години Съвет на Европа и 60 години Европейски съд по правата на човека1 2.68
10 Junlc 5409140 години Министерство на вътрешните работи1 2.01

SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2019