новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
1968
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
21 Janlc 1843/4790 г. от Освобождението на България.5 0.67
20 Marlc 1848100 г. от рождението на М.Горки.1 0.54
20 Marlc 1849150 г. от рождението на К.Маркс.1 0.54
20 Marlc 1850/54IX световен фестивал на младежта.5 1.34
25 Maylc 1855/61Цветя.7 2.68
25 Maylc 1862/63Приказки.2 0.67
03 Maylc 1864Храм-паметник Шипка.1 0.27
06 Maylc 1865Редовна. МОК „Медет".1 2.01
17 Maylc 1866/73Редовни. Изгледи.8 4.02
24 Jullc 1874/79Олимпийски игри - Мексико.6 2.01
24 Jullc 1880Олимпийски игри - Мексико, блок.1 2.01
01 Jullc 1881/82100 г. от подвига на четата на Х. Димитър.2 0.27
06 Jullc 1883Международна година за правата на човека.1 0.40
29 Jullc 1884/8980 г. Зоологическа градина.6 5.36
22 Auglc 1890280 г. от Чипровското въстание.1 0.20
26 Auglc 1891/95Редовни. Насекоми.5 0.40
12 Octlc 1897/99Сътрудничество със скандинавските страни.4 1.34
17 Octlc 190056 сесия на Межд. стомат. федерация.1 0.40
28 Octlc 190170 г. от рождението на Хр.Смирненски.1 0.27
19 Octlc 1902Втора национална филателна изложба.1 0.27
28 Octlc 1903/08Резерват „Сребърна".6 6.70
20 Declc 1909/14Народни носии.6 1.34
25 Declc 1915/20Рилски манастир.6 2.01
25 Declc 1921Рилски манастир, блок.1 2.68

SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020