новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
bulgaria
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
1967
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Janlc 1753/58Лов.6 4.69
04 Feblc 1759Х конгрес на СБФ.1 0.40
30 Marlc 1760/65Антични монети.6 0.80
20 Aprlc 1766/6725 г. Отечествен фронт.2 0.34
24 Aprlc 1768/72Борци - антифашисти.5 0.54
18 Maylc 1773I конгрес на културата.1 0.20
27 Maylc 1774/79Котки.6 5.36
12 Junlc 1780/82Международна година на туризма.3 1.01
18 Junlc 1783/84III конкурс за млади оперни певци.2 0.34
24 Junlc 1785100 г. от рождението на Г.Кирков.1 0.13
15 Jullc 1786/97Стопански постижения.12 1.34
28 Jullc 1798XI конгрес на ДКМС.1 0.20
25 Auglc 1799/0450 г. ВОСР.6 0.67
28 Auglc 1805VII световно първенство по спининг.1 0.27
20 Seplc 1806/11Зимни олимпийски игри, Гренобъл.6 1.61
20 Seplc 1812Зимни олимпийски игри, Гренобъл, блок.1 2.01
25 Seplc 1813/19Планински първенци.7 1.01
20 Octlc 1820100 г. от смъртта на Г.С.Раковски.1 0.34
25 Octlc 1821/26Космос.6 1.34
05 Declc 1827/32Велико Търново.6 0.67
08 Declc 1833НХГ-„Ръченица".1 0.67
25 Declc 1834/39НХГ.6 1.34
25 Declc 1840Климент Охридски, блок.1 1.34
30 Declc 1841/42Космос.2 1.07

SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018