новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1895-10-25 Надпечатка 01/2 ст. в/у „Голям лъв".
Mi#39
Sc#40
LC#44
Лъвът от българският герб
тираж 6 000 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (1) 0.67 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
N 44 обърнат надпечаткаn.a. MNHn.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018